Гриза Леся

Завідувачка кабінету координаційно-методичної діяльності


Працює в ЛОІППО з 1995р.
Напрямок роботи в ЛОІППО:
Координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів.
Організація роботи кабінету, здійснення загального керівництва діяльністю працівників, забезпечення організації виконання документів, які поступають від адміністрації інституту, участь у засіданнях Вченої ради інституту.
Життєве кредо:
«Стався до людей так, як хочеш, щоб ставились до тебе»
Навчальне навантаження:

Назва спецкурсу Автор /співавтор Інваріантний/варіативний Модуль за КМС Форма навчання К-сть год
Духовно-моральне  та  правове виховання співавтор інваріантний   очно 4 год.

 «Форми і  методи  роботи  з батьками»

співавтор

інваріантний

 

очно

4 год.

Спецкурс  "Формування педагогічної культури батьків"

автор

інваріантний

 

очно

6 год.