Пастушенко Роман

Завідувач кабінету розвитку освіти


Працює в ЛОІППО з 1993 року

Напрямки роботи:

 • керівництво роботою кабінету та координація діяльності його працівників;
 • розробка плану роботи кабінету, погодження пропозицій до плану працівників кабінету;
 •  участь у впровадженні Програми розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки, зокрема,  узагальнення і оцінка планів реалізації проектів Програми і звітів відповідальних за це працівників ЛОІППО про їх виконання;
 • впровадження проекту «Програми виховної роботи» (п.7.1. Програми розвитку освіти Львівщини), зокрема:
  • забезпечення науково-методичного супроводу виховної роботи, консультування та навчання методистів районних та міських методичних кабінетів (центрів), які здійснюють методичний супровід виховання, заступників директорів шкіл з організації виховної роботи, педагогів-організаторів;
  • розробка інструментарію моніторингу якості виховного простору та технічних завдань до програм електронного обробітку даних дослідження;
  • організація дослідження якості виховного простору опорних ЗНЗ області з напряму «Виховання» з використанням електронних анкет та автоматизованого обробітку даних анкетування;
  • укладання тестових завдань для оцінювання якості знань педагогічних працівників системи загальної середньої освіти як виховників;
 • впровадження проекту «Моніторинг якості освіти» (п. 11.1. Програми розвитку освіти Львівщини), зокрема:
  • розробка моделі моніторингу якості навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини;
  • укладання тестових завдань для оцінювання якості знань випускників початкової та основної загальноосвітньої школи;
 • визначення виконавців зазначених у відповідних листах розпоряджень дирекції інституту, ДОН ЛОДА та МОН України, виконання окремих розпоряджень;
 • планування семінарів методистів, які відповідають за науково-методичний супровід виховної роботи та моніторингу навчання і виховання. Виступає на семінарах, що проводяться працівниками кабінету
 • розробка проблематики розвитку загальної історичної освіти в Україні. Читання спецкурсів «Навчальні цілі шкільної історії та їх конкретизація», «Діагностування навченості з історії», «Демократія в освіті України: здобутки, проблеми, перспективи».
 • розвиток змісту загальної  історичної освіти та методики викладання історії у загальноосвітніх навчальних закладах.

Коротке резюме

 • З відзнакою закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність – історик, викладач історії та суспільствознавства
 • Працював учителем історії у СЗШ №79 м. Львова та у Поморянській СШ Золочівського району, викладачем, старшим викладачем кафедри історії та політології Львівської комерційної академії. У доробку – наукові статті з історії української кооперації Галичини останньої третини ХІХ – початку ХХ ст., підручники з теорії та історії кооперації, рекомендовані до використання у вишах Міністерством освіти і науки України.
 • 1993 - 2008 роки – методист кабінету змісту освіти Львівського обласного науково-методичного інституту, викладач, пізніше, доцент кафедри гуманітарної освіти ЛОІППО. Досліджує проблему визначення цілей навчання та діагностування навчальних досягнень учнів з історії. У доробку - програми інтегрованого україноцентричного курсу  історії, збірники тестових завдань з історії України, методика тематичного діагностування навчальних досягнень учнів з історії. Результати досліджень застосовуються учителями шкіл Львівщини для діагностування навчальних досягнень учнів з історії та конкретизації навчальних цілей з цього предмета у процесі планування навчання історії.
 • 2008-2012 роки – співавтор та координатор впровадження Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки. Співавтор аналітичного звіту про виконання Програми.
 • 2009-2014 роки – розробник та відповідальний за впровадження проекту «Програми виховної роботи» в рамках Програм розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 та 2013 – 2016 роки. Спільно з колегами забезпечив перехід усіх ЗНЗ області на роботу за шкільними виховними програмами.
 • 2011-2014 роки – автор проекту моделі моніторингу виховання учнів ЗНЗ Львівщини,  співавтор інструментарію досліджень якості виховного простору та соціальної активності учнів, координатор апробації моделі.

Основні публікації:

 • Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Підручник. –Львів: Каменяр, 1992. – 234 с. ( у співавторстві з С. Гелеєм, Н. Горбачем, С. Рутаром та ін.)
 • Історія кооперативного руху: Підручник для кооперативних вузів.– Львів: Ін-т українознавства НАН України, 1995. – 410 с.( у співавторстві з С.Бабенком, В. Галюком, С. Гелеєм та ін.)
 • Історія споживчої кооперації України: Підручник для кооперативних вузів.– Львів: Ін-т українознавства ім. Крип’якевича,1996. - 383с. .( у співавторстві з С.Бабенком, В. Галюком, С. Гелеєм та ін.)
 • Контрольні питання та тестові завдання з історії України від найдавніших часів до початку ХХ ст. – Львів: ВНТЛ, 1998.—184 с.
 • Загальна освіта України: від авторитаризму до ... авторитаризму // Українські варіанти. - 1998. – №1.
 • Концептуальні засади шкільної історичної освіти // Історія в школах України. – 1999. – №4.
 • Українська загальноосвітня школа: на шляху до нової моделі освіти // Директор школи. – 2000. – №4 (у співавторстві з Н. Пастушенко).
 • Діагностування навченості. Гуманітарні дисципліни. – Львів: ВНТЛ, 2000 (у співавторстві з Н. Пастушенко).
 • Діагностування навчальних досягнень учнів з історії // Історія в школах України . – 2001. – №2.
 • Історія України. Всесвітня історія. 7-11 класи. Орієнтовні навчальні цілі та календарно-тематичні плани для загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: ВНТЛ, 2001 (у співавторстві з Баран З.А., Іванусою Г.П. та ін.).
 • Історія України (тести, завдання, відповіді). – Львів: Світ, 2002 (у співавторстві з І.Я. Вдовичиним, С.Д. Гелеєм та ін.).
 • Концепція та структура єдиного курсу історії в 12-річній середній школі: „Львівська ініціатива”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, ЛОІППО, ЛМГО «Центр освітньої політики», 2004. – 212 с. (у співавторстві з О. Вінниченком, М. Мудрим та Р. Сиротою).
 • Основи кооперації. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України для студентів і учнів. – К.: Знання, 2004.—470 с.( у співавторстві з С. Бабенком, С. Гелеєм, Я. Гончаруком).
  • Освіта Львівщини: “план для начальника” або поради небайдужих//Педагогічна думка. - 2005. -  № 1.
  • Теорія та історія кооперації: Підручник. – К.: Знання, 2006.—513с. ( у співавторстві з С.Д. Гелеєм).
   • Зовнішнє оцінювання з історії. Інформаційні матеріали. – К.: УЦОЯО, 2006.—56 с. ( у співавторстві з В. Бойком, Т. Пильником, Л. Гриневич та ін. )
   • Зовнішнє оцінювання з історії: ключ до успіху. Порадник для учнів і вчителів.—Львів: Літопис, 2006. – 98 с.
   • Ще раз про єдиний курс історії в школі// Педагогічна думка. – 2008 - №4. –С. 76-89. (у співавторстві з М.Мудрим)
   • Програма «Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини»// Педагогічна думка. - 2010 - №3. – С.3-40. (у співавторстві з Л.Кудрик, Л.Гризою, Н.Пастушенко та ін.)
   • Формування національного виховного простору у школах Львівщини// Педагогічна думка. – 2011 -  № 2. – С.12-22.
   • Звіт про виконання Програми розвитку освіти Львівщини на 2009 – 2012 роки. Аналітика та статистичні матеріали/ За ред.. Р.Я.Пастушенка – Львів: ЛОІППО, 2012. – 206 с. (Р.Я.Пастушенко, Т.Т. Любицький, О.С.Онанко у співавторстві)

Життєве кредо (гасло):

Мудрий усіх цінує, бо в кожному бачить хороше

 

Навчальне навантаження:

Назва спецкурсу

Автор /співавтор

Інваріантний/варіативний

Модуль за КМС

Форма навчання

К-сть год

Навчальні цілі шкільного курсу історії та їх конкретизація

автор

інваріантний

професійний

очна

13

Діагностування навчання історії

автор

інваріантний

професійний

очна

13

Планування уроку історії

автор

варіативний

професійний

дистанційна

36

Історія національного кооперативного руху в Україні др. пол. ХІХ – перш. полов. ХХ ст.

автор

варіативний

професійний

очна

18

Демократизація національної освітньої системи: напрямки, здобутки, перспективи

автор

варіативний

загальноосвітній

очна

18