Савчин Марія-Віра

Професор кафедри природничо-математичної освіти, кандидат педагогічних наук


Працює в ЛОІППО з вересня 1995 р.
Захистила дисертацію 8 квітня 2005 р.
Тема дисертації: «Дидактичні засади розробки навчально-методичного комплекту з курсу хімії основної школи».

Впродовж праці  в інституті вивчаю методологічні підходи до організації навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів хімії. Впроваджую інноваційні методики та технології конструювання сучасного уроку.

Створила навчально-методичний комплект, до складу якого входять:  підручник, робочий зошит з друкованою основою, зошит для практичних робіт, збірник задач і вправ , тестові завдання та методичні посібники для вчителів.

Новостворені підручники для 7 – 11 класів відповідають сучасним вимогам  та отримали гриф МОН України.  Використовуються в усіх регіонах України.

Науковий інтерес представляють всі аспекти реформування сучасної шкільної освіти, впровадження компетентнісного підходу до навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів


Життєве кредо − знаменитий вислів Г. Сковороди «Люблю я те, що зверху − ніщо, а всередині − щось; зовні − вигадка, а в глибині − істина!»


Навчальне навантаження:

Назва спецкурсу Автор /співавтор Інваріантний/варіативний Модуль за КМС Форма навчання К-сть год

Урок – основна форма організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у контексті особистісно- орієнтованого навчання

автор інваріантний професійний очно 24 год.

Рівні предметних компетентностей в курсі хімії основної школи

автор варіативний  професійний очно 12 год.

Формування міжпредметних компетенцій шкільного курсу хімії в основній школі

автор варіативний  професійний очно 12 год.

Формування здоров’язбережувальної компетентності під час навчання хімії

автор варіативний  професійний очно 12 год.

Програмне та навчально-методичне забезпечення курсу хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Впровадження та використання навчально-методичного комплекту з курсу хімії

автор варіативний  професійний очно 16 год.

Технології особистісно -орієнтованого навчання під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах

автор варіативний  професійний очно  24 год.

Проблема творчості у навчанні

автор варіативний  професійний очно  24 год.