Національний конкурс тренінгових вправ з безпечної поведінки в Інтернеті для дітей

  Національний конкурс тренінгових вправ

  з безпечної поведінки в Інтернеті для дітей та молоді

   

  I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

   

  Мета – створення ресурсно-методичної бази для обміну кращими практиками з формування безпечної поведінки дітей та молоді в Інтернеті серед українських педагогів.

  Завдання:

  -         відбір та поширення кращих авторських напрацювань для дітей та молоді з формування безпечної поведінки дітей та молоді в Інтернеті;

  -         поширення дієвих інструментів неформальної освіти для підготовки дітей та молоді до безпечного користування Інтернетом та до захисту себе від он-лайн загроз.

   

  Організаторами виступають Національний комітет Дня безпечного Інтернету 2015 (SID 2015) в особі ЛОМО «Старт»,  кафедра соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України та Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Видавництво педагогічної преси та літератури «Шкільний cвіт».

   

  II.УЧАСНИКИ

   

  До участі запрошуються соціальні педагоги, соціальні працівники, психологи освітніх закладів всіх рівнів в Україні.

  Участь у конкурсі є безкоштовною.

  Для участі в конкурсі необхідно в електронному вигляді надіслати заявку, яка складається з інформації про автора та розробленої вправи з безпечної поведінки в Інтернеті для дітей та молоді (додаток) на адресу оргкомітету: rasskazat@ukr.net  до 1 грудня 2014 року.

  Кожен учасник підтверджує авторське право на надіслану роботу. Організатори не несуть відповідальності за недотримання учасником авторських і суміжних прав.

  Організатори залишають за собою право використовувати надіслані розробки в проведенні подальших заходів, підготовці та виданні інформаційних матеріалів та поліграфічної продукції, публікацій у ЗМІ, на Інтернет-сторінках організаторів та партнерів тощо із збереженням інформації про авторів.

   


   

  III.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ  ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ  З БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ

   

  Вправи мають бути побудовані за  моделлю:

  • Опис вправи (зміст);
  • Питання для обміну враженнями/почуттями від того, що відбувалось під час вправи (дебрифінг);
  • Питання для обговорення того, що нового дізналися учасники (нова інформація, досвід тощо);
  • Питання для можливості використання отриманих знань у повсякденному житті (планування дій).

  Вправи повинні будуватися на принципах:

  • Відкритість та чесність.

  Ведучий  має бути відкритим до думок, міркувань, коментарів, пропозицій  учнів та чесно визнавати, якщо чогось не знає. Це краще, ніж робити вигляд обізнаності та потрапити у «пастку».

  • Необмежене навчання.

  Учасники мають можливість не погоджуватися з іншими та вільно висловлювати свої думки на визначенні питання, а не скеровуються до єдиної «правильної» відповіді.

  • Участь дітей та молоді.

  Ведучий  відіграє роль фасилітатора, а не вчителя-інструктора, який тільки дає знання та контролює, що і як повинно бути вивчене.

  • Сприяння обговоренню.

  Учасники мають можливість обговорювати безпосередній зв'язок теми зі своїм досвідом користуванням Інтернетом та плануванням подальших дій його безпечного використання.

  • Наукова обґрунтованість інформації.

  Ведучий  має використовувати правдиву наукову інформацію для того, щоб попередити розповсюдження пліток, стереотипів, упереджень.

   

  IV. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

   

  Переможці визначаються експертною радою, до якої входять представники організацій-партнерів, вчені, громадські діячі. 

  Переможці будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками.

  Роботи учасників будуть надруковані у періодичних виданнях видавництва педагогічної преси та літератури «Шкільний cвіт» та увійдуть до методичного посібника з формування безпечної поведінки дітей та молоді в Інтернеті.

   

  V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

   

  Додаток

  до Положення

   

  Заявка на участь у Національному конкурсі[i]

   

  Інформація про автора

  • Прізвище, ім’я, по-батькові
  • Місце роботи, посада
  • Мобільний  телефон
  • Електронна пошта

   

  Вправа з безпечної поведінки в Інтернеті

  для дітей та молоді/педагогів/батьків

  • Назва вправи
  • Цільова група  (діти та молодь/педагоги/батьки)
  • Вік учасників (якщо цільовою групою є діти та молодь)
  • Час (орієнтовна тривалість вправи у хвилинах)
  • Опис вправи одним реченням (основна мета)
  • Завдання (по 1 завданню відповідно - знання, навички, ставлення)
  • Необхідні ресурси
  • Попередня підготовка (якщо необхідно)
  • Хід вправи
   • Опис вправи (зміст);
   • Питання для обміну враженнями/почуттями від того, що відбувалось під час вправи (дебрифінг);
   • Питання для обговорення того, що нового дізналися учасники (нова інформація, досвід тощо);
   • Питання для можливості використання отриманих знань у повсякденному житті (планування дій).
   • Інформаційні матеріали для ведучого вправи
   • Роздатковий матеріал (за наявності)
   • Посилання на джерела використаної інформації (за наявності)

     [i] Заявка приймається в електронному вигляді: формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14 чорний, інтервал – 1,5.

  Не допускається використання інших шрифтів, підкреслень, рамок, кольорів.