ПРО ПРОВЕДЕННЯ VІ МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

  ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ МОН україни

  ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

   

  Інформаційний лист

  про проведення VІ Міжнародного

  фестивалю педагогічних інновацій

   

  Шановні колеги!

   

  Повідомляємо, що Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України спільно з Черкаським обласним інститутом  післядипломної освіти педагогічних працівників проводить 18-19 вересня 2014 року VІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій (далі – Фестиваль), до участі у якому запрошуються наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники.

  У ході Фестивалю як міжнародного освітянського форуму традиційно презентуються результати досліджень сучасного змісту освіти, авторські методики, технології, інноваційні методи та форми роботи, моделі навчального та  виховного процесів, управлінської діяльності за номінаціями:

  - «Інновації у сфері дошкільної освіти»;

  - «Інновації в організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах»;

  - «Інновації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами»;

  - «Інновації у неперервному розвитку професійної компетентності педагогічного працівника».

  Для участі у Фестивалі необхідно до 30 червня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету в електронному (pedfestival@ukr.net) та роздрукованому варіанті заявку на участь за формою:

   

  1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

   

  2. Місце роботи, посада

   

  3. Науковий ступінь

   

  4. Вчене звання

   

  5. Назва (тема) інновації

   

  6. Вид педагогічної інновації (метод, прийом, форма, методика, модель тощо)

   

  7. Інновація стосується дошкільної освіти, діяльності загальноосвітньої школи, позашкільної освіти, післядипломної освіти, управлінської діяльності (необхідне підкреслити)

   

  8. Особиста електронна адреса та мобільний телефон учасника

   

  9. П.І.Б. керівника закладу (повністю), поштова та електронна адреса, за якою необхідно направити запрошення для участі у фестивалі

   

   

  та опис авторської педагогічної інновації (обсяг – до 10 сторінок форматом А4, кегль – 14, інтервал – 1,5). Опис може містити додатки, які ілюструють зміст інновації.

  Адреса оргкомітету: 18003, м. Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (з приміткою: «На VІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій»).

  Контактні телефони: (0472) 64-21-78, 64-95-22 або моб. 097-819-41-78 – Назаренко Галина Анатоліївна (проректор з наукової роботи).

  Просимо повідомити про проведення VІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій наукових та педагогічних працівників Вашого регіону.

  Офіційний лист від ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки  України буде надіслано до 30.05.2014р.

   

  Оргкомітет Фестивалю.