"Хоча ми вільні у виборі наших дій, ми не вільні у виборі наслідків наших дій" - меседж курсів підвищення кваліфікації вчителів правознавства та громадянської освіти

   З початку 2019 р. у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  продовжуються курси підвищення кваліфікації  для вчителів правознавства та громадянської освіти. Зокрема, у перший тиждень квітня вже шоста за порядком група вчителів зі Львова та низки районів області   обговорювала тематику розвитку громадянських компетентностей, проблематику громадянської відповідальності та впровадження  її як наскрізної змістової лінії при вивченні суспільствознавчих предметів через дидактичні можливості освіти для демократичного громадянства (ОДГ) і освіти з прав людини (ОПЛ).  Також в рамках відповідних занять обговорювались методичні аспекти формування навичок критичного мислення.

   В ході зазначених курсів майстер-тренер міжнародного освітнього проекту DOCCU, викладач ЛОІППО Ігор Гусаков акцентував на сучасних змістових та методичних підходах щодо формування громадянських компетентностей при вивченні правознавства та громадянської освіти у школі. Зокрема, було всебічно проаналізовано  такі важливі складники демократії, як свобода, гідність, толерантність, плюралізм, відкритість та засоби їх усвідомлення через інструментарій шкільної освіти.

   У контексті сучасних суспільних реалій однією з важливих та актуальних тем, що обговорювались вчителями, стала категорія громадянської відповідальності, зокрема відповідальності випускника школи, громадянина за свій вибір: життєвий та суспільний.  У цьому контексті одним з ключових меседжів на згаданих курсах стали слова американського освітянина та письменника Стівена Р. Кові: «Хоча ми вільні у виборі наших дій, ми не вільні у виборі наслідків наших дій!»

   Під час практичних занять в результаті обміну думками освітян  наголошувалося, що формування громадянських компетентностей сприятиме спроможності і здатності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин з іншими. Також вчителі правознавства і громадянської освіти акцентували на актуальності і важливості розвитку критичного мислення, яке допоможе випускнику ЗНЗ уникнути одновимірних суджень та впливу різноманітних маніпулятивних технологій як в оцінці історичного минулого, так і в сучасних суспільних реаліях.

   Загалом в ході занять слухачі знаходили переконливі суспільні та історичні приклади подолання упереджень і стереотипів,  вирішення конфліктів.  Працюючи в групах, вчителі  практично демонстрували вміння досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю на основі принципів толерантності і поваги до гідності іншого.

   Освітяни одержали змогу довідатися про змістове та методичне наповнення інтернет-ресурсу «Живемо в демократії» та специфіку використання його можливостей, а також практично виконати низку дидактичних вправ, застосовуючи методичні напрацювання, що представлені на сторінках посібників Ради Європи з ОДГ/ОПЛ за авторством Рольфа Голлоба та ін.

   На курсах домінувала атмосфера плюралізму та поваги до позиції кожного, переважала зорієнтованість  на взаємодію і співпрацю. А такі практичні кроки властиво й спонукають  до утвердження в освіті та суспільстві принципів толерантності і відкритості як підмурівків демократії.