Громадянська освіта як ключ до розуміння сутності демократичного суспільства

   Протягом двох тижнів у січні 2019 р. ключовими темами, що обговорювалась на курсах підвищення кваліфікації вчителів громадянської освіти у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, стали формування навичок критичного мислення, а також проблематика громадянської відповідальності та її втілення  при вивченні вказаного предмету засобами освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ).

   Під час вказаних занять викладач ЛОІППО, майстер-тренер міжнародного освітнього проекту DOCCU – Розвток громадянських компетентностей в Україні, Ігор Гусаков окреслив сучасні освітні підходи у питанні практичної реалізації наскрізної тематичної лінії «Громадянська відповідальність» при вивченні громадянської освіти у ЗНЗ. Зокрема, було всебічно проаналізовано  такі ключові підвалини демократії, як свобода, толерантність, гідність, плюралізм, відкритість та стан і перспективи їх утвердження через засоби освіти. У цьому контексті вчителі також мали можливість одержати докладні відомості про змістові та методичні аспекти освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) крізь призму вивчення громадянської освіти у школі.

    Під час курсів в результаті обміну думками переважали висновки освітян про важливість та актуальність розвитку критичного мислення, яке допоможе випускнику школи уникнути одновимірних суджень та впливу різноманітних маніпулятивних технологій як в оцінці історичного минулого, так і в сучасних суспільних реаліях. Також наголошувалося, що розвиток громадянських компетентностей сприятиме здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин з іншими.

   Загалом в ході занять слухачі засвоїли навики знаходити переконливі історичні приклади вирішення конфліктів; працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід; бути активним і відповідальним членом громадянського суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати.

   Вчителі отримали можливість дізнатися про методичне та змістове наповнення інтернет-платформи «Живемо в демократії» та підходи до роботи з нею, а також практично попрацювати над дидактичними вправами, використовуючи методичні напрацювання, що пропонуються у посібниках Ради Європи з ОДГ/ОПЛ за авторством Рольфа Голлоба та ін.

   На курсах була присутня атмосфера відкритості та поваги до позиції кожного, переважала зорієнтованість  на партнерство і взаємодію. А такі практичні кроки властиво й спонукають  до утвердження толерантності і плюралізму як підвалин демократичного суспільства.