Новини

29.05.2017

Учителі трудового навчання навчалися громадянських компетентностей 

29 травня 2017 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації – учителів трудового навчання Львова та області був проведений семінар «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».  Розглядалися питання освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, обговорювалися шляхи демократизації навчально-виховного процесу. Ведуча семінару-тренінгу доцент кафедри життєвих компетентностей Кудрик Л.Г. ознайомила учителів з українсько-швейцарським проектом DOCCU, основними цілями і принципами навчання ОДГ/ОПЛ у школі, представила презентації про демократію і права людини. Доцент кафедри гуманітарної освіти Богосвятська А.-М. розповіла про педагогічний інструментарій сучасного вчителя і гуманну педагогіку. Інтерактивні вправи («4 кути», «Намалюй права людини» та ін.) допомогли слухачам глибше осмислити нормативно-правові акти, у яких закріплені права людини і громадянина, відпрацювати навички демократичного стилю педагогічного спілкування.

 

 

 

29.05.2017

Про розвиток громадянських компетентностей в Україні із вчителями фізичної культури

29 травня асистент кафедри життєвих компетентностей Сухінська В.О. провела соціогуманітарний модуль (6 год)  на тему "Громадянська освіти в Україні" із вчителям фізичної культури Львівської області (17осіб)

Тренер Віра Сухінська ознайомила вчителів із проектом Ради Європи "Освіта для демократичного громадянства (ОДГ)", який полягає у визначенні тих цінностей і навичок, які потрібні людям для того, щоб стати активними громадянами. До вмінь і навичок, необхідних під час викладання ОДГ, належать: переконливість, критичне мислення й аргументування, активність у вирішенні проблем, партнерство у прийнятті рішень.

Протягом лекції педагоги дискутували про демократію, дізналися її сильні і слабкі сторони.

 

 

22.05.2017

Громадянська освіта на уроках математики

22 травня 2017 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації – учителів математики Львова та області був проведений семінар «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».  Розглядалися питання освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, обговорювалися шляхи демократизації навчально-виховного процесу. Ведуча семінару-тренінгу доцент кафедри життєвих компетентностей Кудрик Л.Г. ознайомила учителів з українсько-швейцарським проектом DOCCU, основними цілями і принципами навчання ОДГ/ОПЛ у школі. Було представлено презентації про демократію і права людини, проведено інтерактивні вправи: «4 кути», «Намалюй права людини» та ін. Слухачі отримали необхідні знання, відпрацювали навички демократичного стилю педагогічного спілкування, обговорили переспективи розвитку громадянських компетентностей учнів. 

 

20.05.2017

Громадянські компетентності для педагогів-організаторів

16-18 травня 2017 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації – педагогів-організаторів Львова та області у приміщенні КЗ ЛОР ЛОУНБ (просп. Шевченка, 13) були проведені семінари з розвитку громадянських компетентностей в Україні. Ведуча семінарів-тренінгів доцент кафедри  життєвих компетентностей Кудрик Л.Г. ознайомила педагогів-організаторів з українсько-швейцарським проектом DOCCU, основними цілями і принципами навчання ОДГ/ОПЛ у школі, сутністю та принципами демократії.  Доцент кафедри гуманітарної освіти Богосвятська А.-М. розповіла про педагогічний інструментарій сучасного вчителя і гуманну педагогіку. Інтерактивні вправи («4 кути», «Намалюй права людини», «Світове кафе» та ін.) допомогли слухачам глибше осмислити нормативно-правові акти, у яких закріплені права людини і громадянина, відпрацювати навички демократичного стилю спілкування і лідерства. Працівники наукової бібліотеки ознайомили слухачів з виставкою літератури «Права людини в Україні». Дискутували про шляхи підвищення національної самосвідомості, про роль української вишиванки в самоствердженні українців у світі.  Педагоги-організатори обговорили переспективи розвитку громадянських компетентностей учнів засобами позакласної і позашкільної виховної роботи.

 

 

 

 

15.05.2017

Громадянська освіта на уроках фізичної культури

15 травня асистент кафедри життєвих компетентностей  КЗ ЛОР ЛОІППО Сухінська В.О., доцент кафедри життєвих компетентностей Сороколік Н.С. провели соціогуманітарний модуль 6год.  на тему "Громадянська освіти в Україні" із вчителям фізичної культури Львівської області (20 осіб)

Мета спецкурcу – ознайомити слухачів із загальними поняттями демократичного громадянства та прав людини у шкільній практиці.
Завдання спецкурсу   

1.    Ознайомити із базовими принципами ОДГ/ОПЛ, а саме: навчання «про», «через», «для» демократії

2.      Застосовувати ідеї громадянської освіти у школі  

3.      Виховувати демократично вільного учня

4.      Розуміти основний смисл зміни української освіти  

Було проведено 2год лекційних та 4год практичних і опрацьовано такі теми:

Тема 1. Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як методологічний підхід.    

Тема 2. Демократичні практики формування громадянських компетентностей. Ключові сфери освіти для демократичного врядування 

Тема 3. Конструювання портрету українського громадянина на засадах ОДГ/ОПЛ

 

12.05.2017

Громадянська освіта на уроках економіки

Протягом курсів підвищення кваліфікації асистент Сухінська Віра ознайомила вчителів економіки з основами швейцарсько-українського проекту "DOCCU. Розвиток громадянських компетентностей", мета якого полягає у потрібних цінностях і навичках для того, щоб стати активними громадянами.

Педагоги дізналися про ключові принципи освіти для демократичного громадянства (ОДГ), а саме навчання "про", навчання "для", навчання "через".

Цікавими для педагогів були поняття ОДГ, такі як ідентичність, різноманітність і плюралізм, відповідальність, конфлікт, правила і закони, уряд і політика, рівноправність, свобода, медіа.

 

 

04.05.2017

Керівників гуртків гуманітарного спрямування брали участь у тренінгу «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

4 травня 2017 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації ЛОІППО – керівників гуртків гуманітарного спрямування був проведений тренінг «Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Обговорювалися шляхи демократизації виховного процесу. Ведучі семінару-тренінгу доцент кафедри гуманітарної освіти Богосвятська А.-М. та асистент кафедри суспільствознавчої освіти Олексюк І.Б. за допомогою інтерактивних форм навчання (вправи «4 кути», «Світове кафе», «Намалюй права людини», демонстрація уроку з демократичного громадянства та ін.) ознайомили педагогів-організаторів з українсько-швейцарським проектом DOCCU, електронною платформою проекту, посібниками, основними цілями і принципами навчання ОДГ/ОПЛ у школі. Слухачі отримали необхідні знання, відпрацювали навички демократичного стилю спілкування і лідерства, обговорили перспективи розвитку громадянських компетентностей учнів. Керівники гуртків сформулювали бачення подальшого ефективного втілення ОДГ/ОПЛ у позакласній виховній роботі.

 


 

26.04.2017

Відбувся семінар "Розвиток громадянських компетентностей в Україні"

Ведуча семінару-тренінгу доцент кафедри  життєвих компетентностей Кудрик Л.Г. ознайомила педагогів-організаторів з українсько-швейцарським проектом DOCCU, основними цілями і принципами навчання ОДГ/ОПЛ у школі.  Кудрик Л.Г. та доцент кафедри гуманітарної освіти Богосвятська А.-М. провели інтерактивні вправи («4 кути», «Світове кафе» та ін.), які дозволили слухачам відпрацювали навички демократичного стилю спілкування і лідерства. Завідувач ВЧЗ наукової бібліотеки Шевнін Емілія Стефанівна ознайомила слухачів з виставкою літератури «Права людини в Україні».  Віце-президент ЛКТ «Рідна школа» М.С.Яворський акцентував увагу на необхідності налагодження тісної взаємодії сучасної школи з громадськими організаціями з метою активного залучення громадськості до освітніх реформ. Учасники семінару обговорили переспективи розвитку громадянських компетентностей учнів засобами позакласної і позашкільної виховної роботи.

 

 

24.04.2017

Про швейцарсько-український проект DOCCU. Розвиток громадянських компетентностей із вчителями основи здоров"я

 24.04.2017р. асистент каф. КЗ ЛОР ЛОІППО Сухінська В.О., ознайомила про проект ДОКУ на тему "Громадянська освіти в Україні" із вчителями основи здоров"я (27осіб), 

Було проведено 2год. лекційних та 2год.практичних і опрацьовано такі теми:

 Тема 1. Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як методологічний підхід.    

Тема 2. Демократичні практики формування громадянських компетентностей. Ключові сфери освіти для демократичного врядування 

 Тема 3. Конструювання портрету українського громадянина на засадах ОДГ/ОПЛ.

 Вчителі основ здоров"я  ознайомилися:

 - із базовими принципами ОДГ/ОПЛ, а саме: навчання «про», «через», «для» демократії

- ідеями громадянської освіти у школі  

- як виховувати демократично вільного учня.

Після проведеного заняття вчителі з основ здоров"я 

      розуміли:

-   поняття «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як методологічний підхід»;

-    власні громадянські права та обов’язки;

-    основний смисл ключових сфер освіти, а також життя в умовах демократії.

                     уміли:

-  застосовувати отриману  інформацією  у своїй роботі;

-  застосовувати різні підходи у навчанні для усвідомлення  учнями демократичного громадянства;

-  усвідомлювати необхідність змін не тільки у своїй свідомості, але ще й суспільстві.

 

21.04.2017

Про розвиток громадянських компетентностей на уроках економіки

21.04.2017р. асистент каф Ж.К.  КЗ ЛОР ЛОІППО Сухінська В.О. та методист Сціра М.А. провели соціогуманітарний модуль (6год)  на тему "Громадянська освіти в Україні" із вчителями економіки  Львівської області  (27осіб)

Мета спецкурcу – ознайомити слухачів із загальними поняттями демократичного громадянства та прав людини у шкільній практиці.

 

Освітяни ознайомилися з поняттям освіти для демократичного громадянства - це набір практики і заходів, які мають на меті підготовку людей до життя в демократичному суспільстві.

Учителі активно обговорювали принципи ОДГ, роль учителя у школі, основні складові компетентності. Після цього педагоги написали соціогуманітарний модуль.

 

20.04.2017

Про соціогуманітарний модуль "Розвиток громадянських компетентностей"

18 квітня 2017 р. у рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів правознавства було проведено соціогуманітарний модуль «Розвиток громадянських компетентностей». Викладачі КСО Ігор Гусаков та Галина Сохань ознайомили слухачів із змістовими аспектами та методичною базою спільного швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU, що має на меті впровадження в український контекст таких європейських принципів, як «Освіта для демократичного громадянства» та «Освіта з прав людини». У ході заняття слухачі мали змогу попрацювати інтерактивно, пропонуючи власне бачення щодо проектування шкільного життя на основі принципів демократії, свободи слова, толерантності. 


 

14.04.2017

Розвиток громадянських компетентностей в Україні: семінар з працівниками КЗ ЛОР "ЛОІППО"

Темою семінару були ключові сфери для демократичного врядування в школі. Працівники ознайомилися з врядування, лідерством, управлінням і відповідальністю перед громадою. Важливим є співпраця, комунікація та участь. 

Мета: формування цілісного уявлення про права людини, підвищувати правову та політичну культуру, виробляти навички демократичного стилю співробітництва та захисту своїх прав. 

Школа розглядає всіх учасників і партнерів не тільки як тих, хто робить цінний внесок, але і як потенційних одержувачів переваг.

Олена Іллівна Шиян, професор кафедри житєєвих компетентностей розказала про міжнародно-правові акти в галузі прав людини.

Варто наголосити, що гарантії прав і свобод людини і громадянина - це умови та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав. Демократія, в сучасному розумінні, покликана забезпечити оптимальне поєднання економічної ефективності, соціальної справедливості, свободи підприємництва, соціальної рівності тощо.

 

 

13.04.2017

Громадянські компетентності на уроках економіки

Тренери Сухінська В. О., Сціра М. А. дискутували про роль вчителя у демократичній школі, його основні функції, про характерні якості педагога-демократа.

Учителі брали активну участь в обговоренні щодо демократії, розвитку демократичної освіти в Україні, впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у шкільну систему Львівщини.

 


10.04.2017

Бесіда про громадянські компетентності зі вчителями групи продовженого дня

Проте, останнім часом, події які відбуваються у світі, Європі, зокрема етнічні конфлікти, відсутність безпеки, розвиток нових інформаційних і комунікаційних технологій, екологічні проблеми, міграція населення, недовіра до традиційних політичних інститутів, форм правління і політичних лідерів, ставлять під загрозу існування цієї традиційної моделі громадянства. Ці та інші зміни читко визначають необхідність формування нового типу громадянина: не лише освіченого, але й активного, - здатного зробити свій внесок у розбудову громади, країни, всього світу та взяти на себе відповідальність. Починати слід із системи освіти, саме про це йшла мова на заняттях з вчителями, вихователями груп продовженого дня, які проводив асистент кафедри суспільствознавчої освіти Ігор Олексюк. Школа – це мікромодель суспільства. Саме тому, школа є тим місцем, де учні можуть засвоювати демократичні норми, цінності і навчатись поводитися як відповідальні громадяни через щоденний життєвий досвід.

 

 


04.04.2017

Розвиток громадянських компетентностей на уроках фізичної культури

Учителі фізичної культури брали активну участь в обговоренні щодо демократії, розвитку демократичної освіти в Україні, впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у шкільну систему Львівщини.

Тренери Сороколіт Н. С., Сухінська В. О., Сціра М. А. дискутували про роль вчителя у демократичній школі, його основні функції, про характерні якості педагога-демократа.  

 

 

03.04.2017

Вчителі англійської мови знайомились з основами ОДГ/ОПЛ

Традиційні моделі освіти не забезпечують повною мірою розвиток необхідних сучасній демократії типу активного, освіченого та відповідального громадянина. Як формувати громадянську компетентність у школах? Саме про це йшла мова на 6-годинному занятті з учителями англійської мови у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Тренери  доцент кафедри гуманітарної освіти Анна-Марія Богосвятська, старший викладач кафедри гуманітарної освіти Михайло Кіргач та  асистент кафедри суспільствознавчої освіти Ігор Олексюк ознайомили учасників тренінгу з основами українсько-швейцарського курсу ОДГ/ОПЛ за допомогою цікавих інтерактивних вправ і групових форм роботи ("Акваріум", "Світове кафе", "Обери позицію", "Брейнстормінг" та ін.) .

 

 

03.04.2017

Про семінар "Розвиток громадянських компетентностей в Україні"

28 березня 2017 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації – педагогів-організаторів Львова та області у приміщенні наукової бібліотеки (просп. Шевченка, 13) був проведений семінар «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».  Розглядалися питання освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, обговорювалися шляхи демократизації виховного процесу. Ведучі семінару-тренінгу доцент кафедри гуманітарної освіти Богосвятська А.-М. та доцент кафедри життєвих компетентностей Кудрик Л.Г. за допомогою інтерактивних форм навчання (вправи «4 кути», «Намалюй права людини» та ін.) ознайомили педагогів-організаторів з українсько-швейцарським проектом DOCCU, основними цілями і принципами навчання ОДГ/ОПЛ у школі. Слухачі отримали необхідні знання, відпрацювали навички демократичного стилю спілкування і лідерства, обговорили переспективи розвитку громадянських компетентностей учнів засобами позакласної виховної роботи. У семінарі взяв участь віце-президент ЛКТ «Рідна школа» М.С.Яворський, який розповів слухачам про діяльність «Рідної школи» та її історію, акцентував увагу на необхідності налагодження тісної взаємодії сучасної школи з громадськими організаціями з метою активного залучення громадськості до освітніх реформ. Педагоги-організатори висловили свої очікування щодо «Рідної школи» та сформулювали бачення подальшої ефективної співпраці.

 

 


26.03.2017

Відбувся семінар для вчителів "Розвиток громадянських компетентностей в Україна"

У доброзичливій атмосфері педагоги обговорили шляхи впровадження в освітній простір принципів демократії крізь призму права та християнської етики. Модератори Ігор Гусаков та Галина Сохань ознайомили учасників семінару зі змістом посібників авторства Рольфа Голлоба та ін. (виданими в рамках швейцарсько-українського проекту DOCCU), а також учасниками семінару було вироблено подальшу методичну співпрацю щодо напрацювань розвитку громадянських компетентностей в освітній сфері. Окрім того, педагогам було запропоновано презентацію з підбірками витягів з правових документів та висловів відомих людей про демократію, свободу, толерантність у рамках ОДГ та ОПЛ.

Щиро дякуємо Міжнародному освітньому центру у Львові та персонально Галині Бохонко за сприяння в організації семінару, їх активну участь, а також за подарунки для учасників семінару.

 

 

23.03.2017

Учителі зарубіжної літератури навчалися громадянських компетентностей 

Ведучі тренінгу доц. кафедри гуманітарної освіти Богосвятська А.-М.І. та асистент кафедри суспільствознавчої освіти Олексюк І.Б. за допомогою активних форм навчання («Світове кафе», «Акваріум», «4 кути», «Мозковий штурм», «Коло ідей», демонстрація і обговорення уроку з демократичного громадянства та ін.) ознайомили вчителів зарубіжної літератури з українсько-швейцарським проектом DOCCU, основними цілями і принципами навчання ОДГ/ОПЛ в школі, запропонували модель демократичного вчителя. Слухачі курсів отримали нові знання і, головне, уміння з розвитку громандянських компетентностей. 

 

 


18.03.2017

Розвиток громадянських компетентностей крізь призму християнської етики

Протягом 14-16 березня 2017 року на курсах підвищення кваліфікації вчителі християнської етики обговорили розвиток громадянських компетентностей в Україні. Основними меседжами занять стали демократія, свобода, толерантність (це в рамках проекту «Формування громадянських компетентностей в Україні» DOCCU). Багатьох може здивувати, яким чином про громадянські компетентності можна говорити крізь призму християнської етики, моралі та права. Вчителям це вдалося через інтерактивні форми творчого пошуку, моделювання життєвих ситуацій, інноваційну роботу з біблійними текстами, а також роботу з документами. Учасники занять мали можливість провести паралелі між основними етичними біблійними засадами та міжнародними стандартами у галузі прав людини. У так званому творчому хаосі, емоційній роботі в ситуативних командах народжувались креативні думки. Вчителі на основі матеріалів про демократію (за авторством Рольфа Голлоба та ін.) майстерно змоделювали власні уроки на тематику співвідношення права, свободи і відповідальності людини у суспільстві, уклали дидактичні вправи, інсценізували етично-правові ситуації, а також з модераторами занять Галиною Сохань та Ігорем Гусаковим визначили основні завдання подальшої співпраці щодо розвитку громадянських компетентностей в освітній галузі.

 

 

 

14.03.2017

Про розвиток громадянських компетентностей в Україні

З вітальним словом до учасників звернулись Костянтин Ващенко, голова Національного агентства України з питань державної служби, Хольгер Тауш, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні, Марина Білинська, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України та Володимир Луговий, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України.

Костянтин Ващенко зауважив: «Формування громадянських компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є важливою передумовою успішної реалізації реформ в Україні. У рамках впровадження закону Про державну службу Національне агентство широко сприяє утвердженню принципів проекту та його реалізаціїв системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та представників ОМС. Навчання в рамках модулів з розвитку громадянських компетентностей вже пройшли понад 13000 слухачів. Нашим наступним спільним кроком стане національне впровадження проекту в систему підготовки магістрів у галузі публічного адміністрування».

«Проект DOCCU має особливе значення в контексті підтримки реформи державної служби та реформи освіти в Україні. В цілому він спрямований на посилення громадянського суспільства через поглиблення співпраці між владою, громадою та освітою. Однак, особливо важливим є те, що діяльність спрямована на виховання нового покоління відповідальних та активних громадян демократичної України», – зазначив Хольгер Тауш.

Активну участь в обговоренні напрямів подальшого впровадження проекту взяли члени ради: завідувач сектором духовного розвитку департаменту освіти, науки і духовного розвитку Адміністрації Президента України Ірина Пантелейчук, директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Марина Канавець та Євген Красняков, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Раїса Євтушенко, Національний координатор з ОДГ/ОПЛ в Раді Європи, представник Міністерства освіти і науки України в Раді проекту, відзначила важливу роль громадянських компетентностей як складової Концепції нової української школи. «Розвиток громадянських компетентностей як наскрізного елементу шкільної освіти включатиме отримання учнями знань, умінь та цінностей, необхідних для життя в сучасному громадянському суспільстві, – зазначила Р. Євтушенко. – За участь в розробці проекту Концепції ми вдячні експертам проекту DOCCU, зокрема проф. Рольфу Голлобу».

Керівник проекту в Україні Наталія Протасова розповіла про напрями та перспективи впровадження проекту в Україні в 2017-2018 роках. «Проект у наступні 2 роки значно розширить свою роботу в регіонах. З 2016 року до Київської та Одеської областей приєднались ще шість: Херсонська, Дніпропетровська, Полтавська, Львівська, Івано-Франківська, а також Луганська області. Протягом цього етапу проекту навчання в партнерських регіонах пройдуть понад 25 тисяч освітян. Близько 24 тисяч державних службовців та представників ОМС підвищать рівень своєї обізнаності в рамках модулів з розвитку громадянських компетентностей. Щоб реалізувати ці амбітні цілі команду проекту чекає кропітка праця, але я впевнена, що нашими спільними зусиллями вона буде виконана на благо розвитку громадянського суспільства в Україні», – зауважила Наталія Протасова.

Про підсумки першого етапу та плани впровадження другого етапу в нових партнерських регіонах розповіли головні експерти компонентів «Директори шкіл» та «Учителі» Наталія Клокар та Любов Задорожна. Юлія Молчанова, експерт проекту з компоненту «Державні службовці», окреслила здобутки та плани з впровадження компоненту.

Члени Ради проекту обговорили стратегію подальшої реалізації проекту в Україні, визначили пріоритетні напрями та перспективи.

 

 

06.03.2017

Громадянські компетентності на уроках математики

06.03.2017р. тренери КЗ ЛОР ЛОІППО Сухінська В.О., Сціра М.А. провели 6-тигодинний соціогуманітарний модуль на тему "Громадянська освіти в Україні" із вчителями математики (25 осіб)

Мета спецкурcу – ознайомити слухачів із загальними поняттями демократичного громадянства та прав людини у шкільній практиці.

Завдання спецкурсу   

1.    Ознайомити із базовими принципами ОДГ/ОПЛ, а саме: навчання «про», «через», «для» демократії

2.      Застосовувати ідеї громадянської освіти у школі  

3.      Виховувати демократично вільного учня

4.      Розуміти основний смисл зміни української освіти  

Було проведено 2год лекційних та 4год практичних і обговорено такі теми:

Тема 1. Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як методологічний підхід.    

Тема 2. Демократичні практики формування громадянських компетентностей. Ключові сфери освіти для демократичного врядування 

Тема 3. Конструювання портрету українського громадянина на засадах ОДГ/ОПЛ

 

13.02.2017

Бесіда про громадянські компетентності зі вчителями економіки 

Учителі економіки брали активну участь в обговоренні щодо демократії, розвитку демократичної освіти в Україні, впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у шкільну систему Львівщини.

Тренери Сухінська В. О., Сціра М. А. дискутували про роль вчителя у демократичній школі, його основні функції, про характерні якості педагога-демократа.