Пошук по сайту

2012

У 2012 році Осередок Розвитку Освіти у Варшаві (ORE) та Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ініціювали реалізацію проекту «Шкільна академія підприємництва» в Україні за фінансової підтримки Міністерства Закордонних Справ РП в рамках програми закордонної допомоги. Метою Проекту було сприяння суспільно-економічному сталому розвитку країни через підвищення освітнього і професійного рівня суспільства шляхом запровадження елементів підприємницької освіти в школі.

Проект був спрямованим на виконання таких завдань:

 • Розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
 • Обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної діяльності та підприємливості;

 

Кінцевою цільовою группою стали вчителі та учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів – по 10 шкіл у 10 областях-учасницях України.

 

До участі в Проекті запрошувалися  по 3-є представників з інституту: спеціалісти з економіки, практичної психології та ІКТ. На підставі таких критеріїв  як мотивація, досвід роботи - зокрема у подібних проектах – а також рекомендацій керівника закладу і підтвердження технічної готовності до проведення заходів Проекту на території відповідної області з 17 претендентів було відібрано 10 областей – тобто 30 учасників:

 • Волинський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів;
 • Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • Одеський обласний інститут удосконалення вчителів;
 • Інститут післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету;
 • КВЗН «Харківська академія неперервної освіти»;
 • Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

 

Проект складався з таких компонентів:

 1. Навчання 30 українських експертів для підтримки розвитку вчителів і шкільних психологів у сфері реалізації завдань щодо профісійної активності та підприємливості учнів
 2. Підготовка вчителів українських шкіл і шкільних психологів до підтримки розвитку учнів у сфері професійної діяльності та підприємництва
 3. Підготовка учнів до діяльності на ринку праці та активного та підприємницького ставлення
 4. Робота на інтернет платформі проекту (підсилення компонентів 1, 2, 3 та координації, моніторингу і пропагування проекту)

 

У рамках першого компоненту проекту, з 8 по 17 вересня 2012 року тривав перший етап навчання «Підстави професійної та підприємницької підтримки»  для 30 учасників з України, який проходив у Тренінговому центрі ОРО у Сулеювку, Республіка Польща. Під час цього тренінгу учасники опрацьовували:  теорію професійного розвитку і планування кар’єри; практику професійного консультування; питання ролі підприємливості у плануванні кар’єри; окремі аспекти професієзнавства та професійної інформації, зокрема керування інформацією; практикувалися у плануванні власної діяльності; застосуванні технологій, що активізують мислення, активних методів у навчанні підприємництва; ознайомилися з підходами до впровадження освітніх проектів у сфері економічної освіти,  підготовки учнів до виконання ролі підприємця; отримали необхідну інформацію про засади діяльності Шкільних клубів підприємництва, засвоїли інструменти використання ІКТ у впровадженні заходів Проекту, а також про використанням навчальної ділової гри Cashflow.

Другий етап навчання «Tренінг з особистого розвитку» відбувався з 29 вересня по 5 жовтня у Тренінговому центрі ОРО у Сулеювку, Республіка Польща. Навчання охоплювало питання групової взаємодії для успішного впровадження нових ідей, аналіз засобів,  розвиток власних засобів, коучинг, тренування творчого мислення і творчого вирішення проблем, створення команди в Проекті, дистрактори успіху в Проекті.

 Одразу після повернення в Україну на рівні областей було здійснено відбір шкіл (по 10 у кожній області), кожна з яких делегувала по 2 особи – вчителя економічних дисциплін та практичного психолога – разом по 20 учасників у кожній області для реалізації наступних модулів навчання.

 Другий компонент проекту реалізовувався за допомогою двох модулів. Перший модуль навчання для керівників шкільних клубів підприємництва проводився за безпосередньою участю польських тренерів. Навчання проходили у 5 областях України, у кожній по 40 учасників з 2-х областей:

 Другий модуль 30-годинного навчання для опікунів шкільних клубів підприємництва  проходив у кожній з 10-ти областей:

 У рамках третього компоненту проекту в кожній з 10-ти областей-учасниць було створено по 10 Шкільних клубів підприємництва (ШКП), які охоплюють 1310 школярів. Залучені школи розташовані як в обласних центрах (35), так і в малих містах (44) та селах (21).

Керівники ШКП розробляють свої власні сценарії та програми роботи клубів, а також інші навчальні матеріали.

 У рамках четвертого компоненту проекту здійснюється робота на інтернет- платформі проекту, що підсилює перші три компоненти, а також надає інформацію про проект, сприяє його моніторингу та координації.

Діяльність учасників Проекту оперативно відображається на обласних блогах та на блогах ШАП:

Інформація про перебіг проекту відображається на сайті www.sae-ukraine.org.ua.

Спеціалізовану групу створено у Facebook, що сприяло поширенню інформації про Проект поза колом його учасників: http://www.facebook.com/groups/282204915228194/.  

Було розроблено форум як частину вебсайту та платформи: http://sae-ukraine.org.ua/forum/. Активність на ньому наразі невисока, але він розглядається як один з інструментів забезпечення сталості Проекту після його завершення.

 

Освітня співпраця Польщі та України (презентація)

Як створити шкільний клуб підприємництва (допоміжні матеріали)