Пошук по сайту

2013

У 2013 році Осередок Розвитку Освіти у Варшаві та Львівський обласний інститут продовжили свою співпрацю, реалізуючи проект «Шкільна академія підприємництва - 2» за фінансової підтримки Міністерства Закордонних Справ РП в рамках програми закордонної допомоги у 2013 р. Метою проекту було сприяння суспільно-економічному сталому розвитку країни через підвищення освітнього і професійного рівня суспільства шляхом запровадження елементів підприємницької освіти в школі.

Проект було спрямовано на виконання наступних завдань:

 • Розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
 • Обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної діяльності та підприємливості;

Кінцевою цільовою группою стали вчителі та учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів – по 100 шкіл у 10 областях-учасницях 2012 року та 110 навчальних закладів із 14 областей-учасниць 2013 року.

 На відміну від 2012 року, цого року до участі в Проекті запрошувалися по 2-є представників з інституту: спеціалісти з економіки та практичної психології. Минулоріч на підставі таких критеріїв  як мотивація, досвід роботи - зокрема у подібних проектах – а також рекомендацій керівника закладу і підтвердження технічної готовності до проведення заходів Проекту на території відповідної області з 17 претендентів було відібрано 10 областей – тобто 30 учасників. Цього ж року було вирішено надати можливість взяти участь ще 15 регіонам України. Таким чином Проект мав охопити територію усієї України. На жаль, під час підготовки до виїзду у Польщу на навчання, через проблеми із виготовлення візи, від участі відмовився Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тож у 2013 році до Проекту приєдналось 14 обласних інститутів:

 • Вінницький ОІПОПП;
 • Дніпропетровський ОІППО;
 • Житомирський ОІППО;
 • Закарпатський ІППО;
 • Кіровоградський ОІППО ім. В. Сухомлинського;
 • Миколаївський ОІППО;
 • Полтавський ОІППО;
 • Рівненський ОІППО;
 • КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
 • Тернопільський ОІППО;
 • КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Хмельницький ОІППО;
 • Черкаський ОІПОПП;
 • Чернігівський ОІППО ім. К.Д. Ушинського.

Проект складавться з таких компонентів:

 1. Навчання 28 українських експертів для підтримки розвитку вчителів і шкільних психологів у сфері реалізації завдань щодо профісійної активності та підприємливості учнів. Навчання для 30 експертів для розробки моделі школи підприємництва. Підготовка публікації;
 2. Підготовка вчителів українських шкіл і шкільних психологів до підтримки розвитку учнів у сфері професійної діяльності та підприємництва. Проведення дистанційного навчання за курсом «Вивчаємо «Підприємництво 2.0»;
 3. Підготовка учнів до діяльності на ринку праці та активного та підприємницького ставлення. Конкурси «Найактивніший шкільний клуб підприємництва» та «Найкращий логотип шкільного клубу підприємництва»;
 4. Робота на інтернет платформі проекту (підсилення компонентів 1, 2, 3 та координації, моніторингу і пропагування Проекту)

У рамках першого компоненту Проекту, з 12 по 26 травня 2013 року тривала підготовка 28 регіональних тренерів у Тренінговому центрі ОРО у Сулеювку, Республіка Польща. Навчання було двоетапним:

І етап – навчання «Підстави професійної та підприємницької підтримки». Під час цього тренінгу учасники опрацьовували:  теорію професійного розвитку і планування кар’єри; практику професійного консультування; питання ролі підприємливості у плануванні кар’єри; окремі аспекти професієзнавства та професійної інформації, зокрема керування інформацією; практикувалися у плануванні власної діяльності; застосуванні технологій, що активізують мислення, активних методів у навчанні підприємництва; ознайомилися з підходами до впровадження освітніх проектів у сфері економічної освіти,  підготовки учнів до виконання ролі підприємця; отримали необхідну інформацію про засади діяльності Шкільних клубів підприємництва, засвоїли інструменти використання ІКТ у впровадженні заходів Проекту, а також про використанням навчальної ділової гри Cashflow.

ІІ етап навчання – «Tренінг з особистого розвитку». Навчання охоплювало питання групової взаємодії для успішного впровадження нових ідей, аналіз засобів,  розвиток власних засобів, коучинг, тренування творчого мислення і творчого вирішення проблем, створення команди в Проекті, дистрактори успіху в Проекті.

Одразу після повернення в Україну на рівні областей було здійснено відбір шкіл (в середньому по 8 у кожній області), кожна з яких делегувала по 2 особи – вчителя економічних дисциплін та практичного психолога – разом по 12-20 учасників у кожній області для реалізації наступних модулів навчання.

 Для учасників, залучених 2012 року 16-23 червня 2013 року у Тренінговому центрі ОРО у Сулеювку, Республіка Польща, відбулися тренінги для регіональних тренерів 2012 року. Навчання включало в себе вивчення ключових компетентностей; ініціативністі та підприємливості як ключових компетентностей учнів, розвитку в учнів та вчителів культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар'єрі, ролі лідера підприємливої школи, управління процесом змін та впровадження моделі підприємливої школи, створення моделі школи підприємництва., удосконалення діяльності шкільних клубів підприємництва, вдосконалення навичок  гри в Cahsflow, формування позитивного ставлення освітян до підприємницької діяльності, проведення дистанційного навчання за курсом «Вивчаємо «Підприємництво 2.0». Також тренери розпочали роботу над публікацією, до якої увійшли найкращі сценарії засідань ШКП, а також багато інших допоміжних матеріалів.

Другий компонент проекту реалізовувався за допомогою двох модулів. Перший модуль навчання для керівників шкільних клубів підприємництва проводився за безпосередньою участю польських тренерів. Навчання проходили у 5 областях України, у кожній по 38-50 учасників з 3-х областей.

Другий модуль 30-годинного навчання для опікунів шкільних клубів підприємництва проходив у кожній з 14-ти областей.

Наступним етапом для учасників 2012 року стало проведення тренінгів для опікунів шкільних клубів підприємництва, а також для директорів навчальних закладів, на базі яких працюють шкільні клуби підприємництва.

З 9 вересня по 3 жовтня 2013 року регіональні тренери-спеціалісти з ІКТ проводили 30-годинний дистанційний курс «Вивчаємо «Підприємництво 2.0» за курсом «Комп’ютерні технології та підприємництво» в програмі Intel «Шлях до успіху». В цьому курсі взяли участь керівники шкільних клубів підприємництва 10 областей учасниць 2012 року. Все ж, до курсу могли долучитись усі бажаючі, тож є випадки, що в курсі взяли участь і самі регіональні тренери як 2012, так і 2013 року, а також інші бажаючі, котрі раніше не мали жодного відношення до Проекту.

У рамках третього компоненту проекту в 2013 році у 14-ти областях-учасницях розпочали свою роботу 110 Шкільних клубів підприємництва, які охоплюють близько 1650 школярів. Залучені школи розташовані як в обласних центрах, так і в малих містах та селах. З 2012 року уже працюють 100 ШКП у 10 областях України. В них навчаються близько 1300 учнів. Тож, на даний момент в Україні активно проводять свою діяльність 210 Шкільних клуби підприємництва, в яких працюють близько 2950 школярів.

Протягом вересня 2013 року проводився конкурс «Найактивніший шкільний клуб підприємництва». Цей конкурс проводився серед 100 шкільних клубів підприємництва, котрі почали свою діяльність у 2012 році. На першому етапі конкурсу регіональні тренери обирали по 3 найкращих клуби у своїй області. Результати цього туру подавались координатору з української сторони. 6 жовтня 2013 року на базі Льівського ОІППО конкурсна комісія у складі Пьотра Дмуховского-Ліпскі, директора Осередку Розвитку Освіти у Варшаві (ORE); Марціна Мазурека, виконавчого директора Кредобанк у Львові; Еви Бобінської, вчителя-консультанта Відділу розвитку суспільних і громадянських компетентностей ORE, координатора проекту з польської сторони; Романа Шияна, директора Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, координатора проекту з української сторони та Володимира Іванова, модератора Інтернет-ресурсів проекту обрала по 1 переможцю із кожної із областей. Проте двох учасників конкурсна комісія вирішила нагородити особливою відзнакою: ШКП «Олімп» Білозірська ЗОШ №18 м. Добропілля Донецької області за розробку кодексу честі підприємця та ШКП «Усмішка» Зубрянського НВК Львівської області за благодійність та проведення доброчинної акції «Відкрите серце». Усі переможці були нагороджені поїздкою до Варшави на заключну конференцію Проекту.

У листопаді 2013 року проходив і ще один конкурс в рамках Проекту – «Найкращий логотип Шкільного клубу підприємництва». Цей конкурс проходив серед шкільних клубів підприємництва із 14 областей, які почали свою роботу у Проекті з 2013 року. У кожній із областей було обрано один найкращий логотип.  Під час заключної конференції у Варшаві методом голосування із 14 логотипів було обрано 7 найкращих.

У рамках четвертого компоненту проекту здійснювалась робота на інтернет- платформі проекту, що підсилювала перші три компоненти, а також надавала інформацію про проект, сприяла його моніторингу та координації.

Найважливішим результатом Проекту у 2013 році став електронний посібник «Шкільний клуб підприємництва: Вчимося діяти». Посібник є у вільному доступі за наступним веб-посиланням: http://ep.sae-ukraine.org.ua

Діяльність учасників Проекту оперативно відображалася на обласних блогах та на блогах ШАП.

Інформація про перебіг проекту відображається на сайті www.sae-ukraine.org.ua.

Було розроблено платформу http://live.sae-ukraine.org.ua/  як середовище для он-лайн комунікації учасників проекту та інших зацікавлених сторін. З її використанням були, зокрема, проведені конкурс ШКП http://live.sae-ukraine.org.ua/page/najaktivnishij-shkilnij-klub-pidpriyemnictva/  он-лайн опитування учасників http://live.sae-ukraine.org.ua/blog/news/131.html  а також координація учасників дистанційного курсу http://live.sae-ukraine.org.ua/blog/distancijne-navchannya/

Продовжує функціонувати також спеціалізована групау Facebook, що сприяє поширенню інформації про Проект поза колом його учасників: http://www.facebook.com/groups/282204915228194/.  


Освітня співпраця Польщі та України (презентація)

Е-посібник «Шкільний клуб підприємництва - вчимося діяти»