Бабій Григорій

Посада
Доцент кафедри освітньої політики, кандидат економічних наук, доктор філософії

Освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, спеціальність «біолог, викладач біології і хімії»;
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України  спеціальність «Менеджмент організацій»;
Львівський університет бізнесу і права, галузь знань «Право», спеціальність «Право»
Графік консультацій: четвер (10:00 – 16:00)
Електронна пошта: babij@loippo.lviv.ua

Напрямки роботи:
– актуальні аспекти освітньої політики в Україні;
– економічні, соціальні та юридичні основи забезпечення автономії закладів загальної середньої освіти;
– правове забезпечення освітнього процесу та освітньої діяльності;
– професійні стандарти, особливості та вимоги до освітнього менеджменту;
– якість освіти та її забезпечення в умовах Нової української школи;
– політичний та ідеологічний статус вчителя як ключової фігури в системі загальної середньої освіти.

Про викладача
Вчитель вищої категорії, вчитель-методист (біологія та екологія), Соросівський вчитель.

Публікації:
1. Бабій Г., Борщевський В. Розвиток консалтингу в контексті європейської інтеграції України: суспільно-психологічний вплив та пріоритети регуляторної політики // Ефективність державного управління: збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. № 30. С. 393-399.
2. Бабій Г., Борщевський В., Коваль І. Консалтингові технології навчання економістів у контексті європейської інтеграції України: суспільно-психологічний аспект // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2012. № 2 (94). С. 440-449.
3. Бабій Г. Інвестиційно-інноваційні процеси в українськопольському транскордонному регіоні як чинник суспільно-психологічних змін на прикордонних територіях // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. № 4 (108). С. 246-255.
4. Babiy G. Development of the border areas in the context of activation investment-innovation practices in Ukrainian-Polish transborder region // Регіональна економіка. 2015. № 1 (75). С. 130-135.
5. Бабій Г., Борщевський В. Вплив сільських територій на економіку українськопольського транскордонного регіону: суспільно-психологічний та інвести // Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України. 2015. № 1 (111). С. 16-20.
6. Бабій Г., Борщевський В. Інвестиційно-інноваційні процеси у розвитку транспортної інфраструктури прикордонних з ЄС регіонів України в системі пріоритетів європейської інтеграції держави // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. №6 (122). С. 92-95.
7. Бабій Г. Особливості впливу суспільно-психологічного середовища на інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку українськопольського транскордонного регіону // Регіональна економіка. 2017. №4 (86). С. 102-109.
8. Бабій Г., Борщевський В. Розвиток прикордонних сільських територій як чинник активізації інвестиційно-інноваційних процесів у межах українськопольського транскордонного регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. №5 (127). С. 84-88.
9. Бабій Г. Інституційно-правові засади активізації інвестиційно-інноваційних процесів у прикордонних із Польщею регіонах України на сучасному етапі європейської інтеграції // Інноваційна економіка. 2017. №11-12 (72). С. 23-26.
10. Бабій Г. Соціальний механізм активізації інвестиційноінноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні // Економічний простір. 2017. №124. С. 19-31.
11. Бабій Г., Пасічник Т., Смолінський В. Моделювання інноваційних процесів у західних областях України // Аграрна економіка. 2017. №10/3-4. С. 5-15.
12. Бабій Г., Борщевський В. Опортуністична поведінка та її вплив на інвестиційно-інноваційні процеси в українсько-польському транскордонному регіоні: механізми, тенденції, засоби подолання деструкцій // Економіка та суспільство (електронне наукове фахове видання) http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14
13. Бабій Г. Соціально-психологічні аспекти державного управління ринком консалтингових послуг у контексті євроінтеграції // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (Ч. 2). Львів – Брюховичі: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. С. 6-11.
14. Бабій Г. Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів у транскордонному регіоні в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород – Мукачево: Ужгородський торгово-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету – Мукачівський державний університет. 2015. С. 197-199.
15. Бабій Г. Активізація інвестиційно-інноваційних процесів як чинник стратегічного розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Стратегічний розвиток організації, міста та регіонів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород: Ужгородський національний університет. 2017. С. 114-116.
16. Бабій Г. Пріоритетні напрями активізації інвестиційноінноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 2017. С. 134-135.
17. Бабій Г., Борщевський В. Інвестиційно-інноваційні процеси в українськопольському транскордонному регіоні: безпековий контекст // Безпекові виклики у геополітиці ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2017. С. 110-112.
18. Бабій Г., Борщевський В. Транскордонне співробітництво в контексті оптимізації системи державного управління та поглиблення європейської інтеграції України // Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України: збірник матеріалів (за ред. Т.Г. Васильціва). 2011. С. 168, 67-72.
19. Бабій Г., Васильців Т. Консалтинг в контексті європейської інтеграції України: суспільно-психологічний, підприємницький та безпековий контексти // Зовнішньоекономічний кур’єр. 2012. №1. С. 6-7.
20. Бабій Г., Борщевський В., Волошин В. Інвестиційно-інноваційна діяльність в українськопольському транскордонному регіоні: євроінтеграційний контекст // Стратегічна панорама. 2017. №2. С. 38-45.
21. Бабій Г., Борщевський В., Куцаб-Бонк К. Якість інституційного середовища як важливий чинник формування тіньового сектору в економіці прикордонних регіонів // Розвиток транскордонного співробітництва: тіньовий сектор в економіці прикордонних територій: науково-аналітична доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 2018. С. 34-46.

Партнери