Фінансова грамотність

 

Метою  курсу «Фінансова грамотність» є ознайомлення учнів із сучасними фінансовими продуктами та послугами, розвиток в них навичок використання таких продуктів, а також вміння власного фінансового планування на майбутнє.

До загальних цілей, які реалізуються при вивченні фінансової грамотності у класах усіх профілів навчання, належать:

-  засвоєння фундаментальних знань про фінансове життя суспільства, а саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій;

-  формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;

-  сприяння розвитку навичок раціональної економічної та фінансової поведінки людини як споживача фінансових послуг, платника податків, тощо;

-   підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування;

-   формування фінансової культури.

Основні завдання полягають в тому, щоб через практичну діяльність, адаптовану до вікових особливостей учнів, сформувати певні економічні компетенції:

-  розуміння ролі фінансових установ в економіці;

- уміння знаходити інформацію про конкретні види фінансових послуг, що надаються різними фінансовими установами;

- уміння визначати доцільність користування тими чи іншими фінансовими послугами

- навички оцінки переваг та недоліків різних фінансових продуктів.