Конкурс

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників.

Кафедра освітньої політики:

–  Професор – 0,25 ставки – наукового ступеня або вченого звання та досвіду роботи управлінської діяльності не менше 10 років.

Кафедра природничо-математичної освіти:

Доцент – 0,5 ставка: вчений ступінь або наукове звання за відповідним фахом (спеціалізація: хімія: зміст та методика навчання).

Кафедра практичної психології:

Старший викладач – 1 ставка: науковий ступінь або вища кваліфікаційна категорія або педагогічне звання за відповідним фахом (спеціалізація: логопедія).

Кафедра педагогіки:

Доцент – 0,25 ставки: вчений ступінь або наукове звання за відповідним фахом (спеціалізація: природознавство: зміст та методика навчання).

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста).  

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • резюме у довільній формі або автобіографію;
 • особистий листок з обліку кадрів;
 • ідентифікаційний код;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • особова картка форми П-2;
 • документи про приналежність до військової служби (для військовозобов’язаних);
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту:

 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), трудової книжки;
 • список наукових праць (для науково-педагогічних працівників інституту, які подаються на оголошені посади, – звіт за попередні 5 років).

Документи подаються до 2 жовтня 2023 року.

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, каб: 215, к.т: 097-209-84-85 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (Наказ КЗ ЛОР ЛОІППО №125/2 від 01.09.2023 р.)

Партнери