Вчена рада

Відповідно до 36 статті Закону України «Про освіту», Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років і визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу.

14 травня 2018 року розпочала роботу новоутворена Вчена рада КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Головою Вченої ради обрано Танчина І.З., заступника директора з методичної діяльності, кандидата історичних наук, доцента. До складу Вченої ради на даний час входить 27 осіб.

До компетенції Вченої ради належать:

 • визначати стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;
 • ухвалювати фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту;
 • визначати систему та затверджувати процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • ухвалювати за поданням ректора Інституту рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирати за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр;
 • обирати за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
 • ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу;
 • оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • затверджувати Положення про організацію освітнього процесу;
 • затверджувати склад комісій Вченої ради Інституту, що діють на тимчасовій основі;
 • розглядати інші питання діяльності Інституту та ухвалювати рішення.

Список членів Вченої ради:

 1. Хобзей Павло Кузьмович, директор
 2. Кацюба Микола Романович, заступник директора
 3. Танчин Ігор Зіновійович, заступник директора
 4. Пастушенко Наталія Миколаївна, заступниця директора
 5. Пазюк Сергій Зіновійович, заступник директора
 6. Коцюруба Остап Васильович, головний бухгалтер
 7. Занік Галина Віталіївна, голова профспілкового комітету
 8. Барна Марія Михайлівна, завідувачка кабінету координації впровадження НУШ
 9. Білан Олександра Іванівна, доцентка кафедри педагогіки
 10. Богосвятська Анна-Марія Іванівна, завідувачка кафедри гуманітарної освіти
 11. Гриза Леся Степанівна, завідувачка кабінету координації методичної діяльності
 12. Корнієнко Ігор Олексійович, завідувач кафедри практичнрої психології
 13. Кудрик Ліліана Григорівна, доцентка кафедри суспільствознавчої освіти
 14. Матяшук Валентина Петрівна, завідувачка кафедри педагогіки
 15. Новикова Ніна Іванівна, професорка кафедри природничо-математичної освіти
 16. Сохань Галина Степанівна, доцентка кафедри суспільствознавчої освіти
 17. Баханов Костянтин Олексійович, професор кафедри суспільствознавчої освіти
 18. Цогла Олена Орестівна, доцентка кафедри природничо-математичної освіти
 19. Дільна Оксана Андріївна, доцентка кафедри гуманітарної освіти
 20. Саф’янюк Зоряна Георгіївна, доцентка кафедри освітньої політики
 21. Химко Марта Богданівна, доцентка кафедри практичної психології
 22. Чушак Христина Ярославівна, доцентка кафедри освітньої політики
 23. Шаповаловський Олександр Володимирович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти
 24. Шиян Олена Іллівна, завідувачка кафедри освітньої політики
 25. Пастушенко Роман Ярославович, член Експертної ради при департаменті освіти і науки ЛОВА
 26. Фірчук Ольга Миколаївна, директорка ЦПРПП Яворівської міської ради
 27. Лозинський Володимир Євстахович, директор НРЦ «Довіра»
Партнери