Kонкурс

 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

оголошує конкурс на заміщення посад

науково-педагогічних працівників

 

Оголошено з 8 травня 2019 року конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

          Кафедра життєвих компетентностей:

доцент кафедри життєвих компетентностей за напрямом  «Соціальна та здоров’язбережувальна освіта» - 1 ставка

 

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь.

Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту: заява, особовий листок з обліку кадрів, копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), засвідчені в установленому порядку, список наукових праць.

 Термін подання документів – до 14.00 год. 7 червня 2019 року.

 

 

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, тел. 255-38-30