Kонкурс

 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

оголошує конкурс на заміщення посад

науково-педагогічних працівників

 

 

 

Кафедра освітньої політики:

  • освітня політика – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання або досвіду управлінської діяльності) – 1

 

Кафедра гуманітарної освіти

–  методика навчання англійської мови –викладача   – 1

 

Кафедра педагогіки

  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1
  • дидактика початкової школи – старшого викладача - 3

 

 

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста).  

Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту: заява, особовий листок з обліку кадрів, копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), трудової книжки, список наукових праць (для науково-педагогічних працівників інституту, які подаються на оголошені посади, – звіт за попередні 5 років). Документи подаються до 25 грудня 2020 року.

 

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, тел. 255-38-30