Kонкурс

 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

оголошує конкурс на заміщення посад

науково-педагогічних працівників

 

 

 

Кафедра освітньої політики:

 • фінансовий менеджмент – доцента (наявність наукового ступеня або досвіду управлінської діяльності) – 1
 • освітня політика – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,5
 • соціологія освіти – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,5
 • професійний розвиток та атестація педагогічних працівників – старшого викладача – 1

 

Кафедра гуманітарної освіти

методика навчання української мови та літератури – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1

 • методика навчання літератури – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,5
 • методика навчання української мови – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,5

–  методика навчання англійської мови – старшого викладача   – 1

 • методика навчання зарубіжної літератури – старшого викладача – 1
 • методика навчання музичного мистецтва – старшого викладача – 0,75
 • методика навчання образотворчого мистецтва – старшого викладача – 1
 • методика навчання художньої культури – викладача – 1

 

Кафедра природничо-математичної освіти

 • методика навчання біології – професора (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1

–  STEM-освіта – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1

–  методика навчання географії – старшого викладача   – 1

 • методика навчання математики – старшого викладача – 1

 

Кафедра суспільствознавчої освіти

 • методика навчання християнської етики – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1

 

Кафедра практичної психології

спеціальна освіта – доцента - (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1

 • психологія – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,5
 • практична психологія, інклюзивна освіта – старшого викладача –1

 

Кафедра педагогіки

дидактика початкової школи  – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1

 • дидактика початкової школи (природознавство) – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,25
 • педагогіка і методика виховної роботи – старшого викладача – 0,5

 

      До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста).  

Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту: заява, особовий листок з обліку кадрів, копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), трудової книжки, список наукових праць (для науково-педагогічних працівників інституту, які подаються на оголошені посади, – звіт за попередні 5 років).

Документи подаються до 17 серпня 2020 року.

 

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, тел. 255-38-30

 

 

 

Оголошення

18.08.2020 року о 12.00 год. відбудеться засідання конкурсної  комісії. У порядку денному – перевірка  відповідності  поданих  претендентами  документів  вимогам,  встановленим  до науково-педагогічних  працівників  законами  України  “Про  освіту”,  “Про    вищу  освіту”  та умовам конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»