Kонкурс

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників.

1) Кафедра практичної психології:

- практична психологія – доцента (наявність наукового ступеня або досвіду управлінської діяльності) – 0,5 ставки

2) Кафедра гуманітарної освіти:

- методика навчання англійської мови – викладача – 1 ставка (вища кваліфікаційна категорія)

- методика навчання англійської мови – викладача – 1 ставка (вища кваліфікаційна категорія)

3) Кафедра суспільствознавчої освіти:

- позашкільна освіта – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання)   – 0.5 ставки

4) Кафедра педагогіки:

- дошкільна освіта – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка.

      До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста).  

     Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту:

 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), трудової книжки;
 • список наукових праць (для науково-педагогічних працівників інституту, які подаються на оголошені посади, – звіт за попередні 5 років).

Документи подаються до 20 серпня 2022 року. 

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, каб: 215, к.т: 097-209-84-85 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (Наказ КЗ ЛОР ЛОІППО від 02.08.2022 №77/02)

 

5) Обласний ресурсний Центр підтримки інклюзивної освіти

- методист з інклюзивної освіти – 2 ставки

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • резюме у довільній формі або автобіографію;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • особистий листок з обліку кадрів;
 • особова картка форми П-2;
 • документи про приналежність до військової служби;
 • ідентифікаційний код;
 • письмова згода на збір та обробку персональних даних.

      До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» або «Психологія».  

  Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту:

 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), трудової книжки;
 • список наукових праць (для науково-педагогічних працівників інституту, які подаються на оголошені посади, – звіт за попередні 5 років).

Документи подаються до 07 вересня 2022 року.

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, каб: 215, к.т: 097-209-84-85

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад методистів ОРЦПІО (Наказ КЗ ЛОР ЛОІППО від 08.08.2022 №81/02)