Kонкурс

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників.

Центр підтримки інклюзивної освіти:

  • методист з інклюзивної освіти – 3 ставки

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про спеціальну освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмова згода на збір та обробку персональних даних.  

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста).  

Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту: заява, особовий листок з обліку кадрів, копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), трудової книжки, список наукових праць (для науково-педагогічних працівників інституту, які подаються на оголошені посади, – звіт за попередні 5 років).

  1. З 30 грудня 2021 року оголисити конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників:  методист Центру підтримки інклюзивної освіти – 3 ставки.
  2. Термін подання документів – до 20 січня 2022 року.

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, каб: 215 к.т: 097-209-84-85

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад методистів ЦПІО (Наказ КЗЛОР ЛОІППО №211 -к від 30.12. 2021р.)

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (Наказ КЗЛОР ЛОІППО №176-к від 25.10.2021р.)

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Кафедра освітньої політики:

  • методика навчання фізичної культури – доцента (наявність наукового ступеня або досвіду управлінської діяльності) – 0,5

Кафедра гуманітарної освіти:

  • методика навчання англійської мови – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1
  • методика навчання англійської мови – викладача – 1,75
  • методика навчання музичного мистецтва, мистецтва – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) - 1

Кафедра педагогіки:

  • методика дошкільної освіти – доцента (наявність наукового ступеня або досвіду управлінської діяльності) – 1

Кафедра природничо-математичної освіти:

  • методика навчання фізики – старшого викладача – 0,5 ставки.

Кафедра практичної психології:

  • практична психологія – доцента (наявність наукового ступеня або досвіду управлінської діяльності) – 1

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста).  

Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту: заява, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), трудової книжки, список наукових праць (для науково-педагогічних працівників інституту, які подаються на оголошені посади, – звіт за попередні 5 років). Документи подаються до 1 грудня 2021 року. 

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, каб: 215 к.т: 097-209-84-85