Kонкурс

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

оголошує конкурс на заміщення посад педагогічних працівників

 

 • завідувач Центру підтримки інклюзивної освіти – 1 ставка.
 • методист Центру підтримки інклюзивної освіти – 4 ставки.

На посаду завідувача центру підтримки інклюзивної освіти призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

На посаду методистів центрів підтримки інклюзивної освіти призначаються особи, які мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж роботи за фахом не менше трьох років. 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Термін подання документів – до 14.00 год. 28 вересня 2018 року.

Додаткова інформація: Кацюба Микола Романович, тел. 2445713, kazjuba@loippo.lviv.ua

 

Додаток: наказ про оголошення конкурсу.

 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

оголошує конкурс на заміщення посад

науково-педагогічних працівників

 

Кафедра освітньої політики:

 • завідувач кафедри (наявність наукового ступеня або вченого звання ) – 1 ставка
 • управління освітніми змінами – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,5 ставки
 • школознавство, освітній менеджмент – викладач – 1 ставка
 • державно-громадське управління освітою – викладач – 1 ставка
 • управління початковою освітою – викладач – 1 ставка
 • освітній менеджмент – викладач   – 0,5 ставки.

 

Кафедра життєвих компетентностей

 • завідувач кафедри (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка
 • трудове навчання – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка
 • економіка – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка
 • методика фізичного виховання – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,25 ставки
 • методика фізичного виховання – старший викладач – 1 ставка
 • методика навчання музичного мистецтва – старший викладач – 0,25 ставки
 • методика навчання основ здоров’я – викладач – 0,5 ставки

 

Кафедра гуманітарної освіти

завідувач кафедри (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка

методика навчання української мови та літератури – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка

–  методика навчання англійської мови – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання)   – 0,5 ставки

 

Кафедра природничо-математичної освіти

–  методика навчання хімії – професор (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка

- методика навчання математики – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка

 • методика навчання фізики – викладач – 0,5 ставки
 • методика навчання біології – викладач – 0,5 ставки
 • методика навчання географії та екології – викладач – 0,5 ставки

 

Кафедра суспільствознавчої освіти

 • завідувач кафедри (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка
 • методика навчання громадянської освіти – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 0,25 ставки
 • методика навчання історії – старший викладач – 1 ставка
 • методика навчання правознавства – викладач – 1 ставка

Кафедра практичної психології

 • психологія і соціологія – доцент - 0,75 ставки
 • логопедія, дефектологія – викладач – 0,5 ставки

 

Кафедра педагогіки

 • дошкільна освіта – доцент (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1 ставка
 • дошкільна освіта – викладач – 0,75 ставки

 – ІКТ у початковій школі – старший викладач – 1 ставка

 

 

      До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста).  

Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту: заява, особовий листок з обліку кадрів, копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), засвідчені в установленому порядку, список наукових праць.

    Документи подаються протягом двох тижнів з дня опублікування оголошення (11.09.2018).   

 

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, тел. 255-38-30

 

Додаток: Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»