Kонкурс

 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

оголошує конкурс на заміщення посад

науково-педагогічних працівників

 

Кафедра природничо-математичної освіти:

–  методика навчання математики – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1

–  методика навчання фізики і  математики – доцента (наявність наукового ступеня або вченого звання) – 1

 

      До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста).  

Перелік документів, які подаються на ім’я директора інституту: заява, особовий листок з обліку кадрів, копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), засвідчені в установленому порядку, список наукових праць.

     Документи подаються протягом місяця з дня опублікування оголошення (з 17 грудня 2018 року по 17 січня 2019 року).

Адреса інституту: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а, тел. 255-38-30

 

Додаток: Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»