Шаповаловський Олександр

Посада
Завідувач кафедри природничо-математичної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, спеціальність «Вчитель математики та фізики»
Графік консультацій: понеділок (10:00 – 14:00)
Електронна пошта:  shapovalovskuj@loippo.lviv.ua

Напрямки роботи:
– впровадження реформи Нової української школи;
– організація методичного супроводу освітнього процесу;
– координація роботи центрів професійного розвитку педагогічних працівників;
– підвищення кваліфікації учителів математики;
– розробка та публікація навчальних матеріалів для підвищення кваліфікації учителів та для закладів освіти;
– організація учнівських олімпіад з математики та учительських конкурсів фахової майстерності.

Про викладача
Співавтор 2 колективних монографій, понад 30 посібників, понад 50 наукових статей.

Автореферат дисертацій:
Шаповаловський О.В.  Деякі властивості рядів Діріхле і систем експонент з комплексними показниками: автореферат дисертації канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 / О.В. Шаповаловський; наук. кер. Б.В. Винницький; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1994. – 14 с.

Колективні монографії:
1. Винницький Б.В., Шаповаловський О.В., Шаран В.Л., Хаць Р.В. Математичний аналіз функцій однієї змінної. Ч.1: навчальний посібник [для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 500 с. (Гриф МОН №1/11-19869 від 17.12.13).
2. Винницький Б.В., Шаповаловський О.В., Шаран В.Л., Хаць Р.В. Математичний аналіз функцій однієї змінної. Ч.2: навчальний посібник [для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 500 с. (Гриф МОН №1/11-20787 від 31.12.13).

Доробок викладача
Спецкурси:

515 Як і для чого розв’язувати нестандартні математичні проблеми із школярами
516 Впровадження Державного стандарту базової середньої освіти та модельних програм математичної галузі

Підручники та посібники:
1. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаповаловський О.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Метричні простори: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 36 с.
2. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаповаловський О.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Подвійні і потрійні інтеграли: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка – 2013. – 30 с.
3. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаповаловський О.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Інтеграли залежні від параметру: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 30 с.
4. Шаповаловський О.В., Мулява О.М. Вища математика. Диференціювання функцій багатьох змінних: навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки «6.010103 Технологічна освіта», «6.010104 Професійна освіта». – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 60 с.
5. Шаповаловський О.В., Мулява О.М. Вища математика. Подвійні і потрійні інтеграли: навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки «6.010103 Технологічна освіта», «6.010104 Професійна освіта». – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 60 с.
6. Бєлінська І.В., Шаповаловський О.В. Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики: методичні матеріали для слухачів КПК – Львів: ЛОІППО, 2020. – 76 с.

Публікації:
1. About smooth variable functions of proximate order in the sense of boutroux. International V. Skorobohatko mathematical conference (August 25-28, 2015, Drohobych). – Lviv. 2015. – С.145.
2. Шаповаловський О.В., Паталій М.В. Тестовий контроль знань, умінь та навичок з теми “Відсотки”// Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С.293-296
3. Шаповаловський О.В., Мацан О.Р. Особливості вивчення побудов перерізів многогранників у закладах освіти ІІ-ІІІ ступенів // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VІІI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка,2021. – С.211-212
4. Шаповаловський О.В., Пуравець Н.Р., Павлусь М.М. Формування математичної компетентності при вивченні методів розв’язування рівнянь та їх систем // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник IХ міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2022. – С.210-212

Партнери