Занік Галина

Посада
Методистка кабінету «Центр забезпечення внутрішньої якості освіти»

Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Вихователь, методист, вчитель етики та психології сімейного життя» (1994) та «Вчитель історії» (1995)
Графік консультацій: понеділок, п’ятниця (10:00 – 16:00)
Електронна пошта:  zanikg@ukr.net

Напрямки роботи:
– забезпечення внутрішньої комунікації, зворотного зв’язку та доступності інформації для педагогічної та науково-педагогічної спільноти Інституту;
– регулярний збір та обробка інформації щодо якості навчання і викладання, наукової та інноваційної діяльності, викладацького складу, управлінських процесів, надання освітніх послуг;
– удосконалення механізмів забезпечення академічної доброчесності;
– забезпечення комунікації зі стейкхолдерами: органами державної влади, закладами освіти, Центрами професійного розвитку педагогічних працівників, громадськими організаціями, вітчизняними та зарубіжними партнерами.

Нагороди:
грамота департаменту освіти і науки ЛОДА (2021)

Доробок викладача
Публікації:

1. Виховна робота в гімназіях Східної Галичини // Педагогічна думка. – 2004. – №4. – С.75-79
2. Україна – держава європейська // Педагогічна думка. – 2005. – №3. – С.11-22
3. Виховуємо спільно // Педагогічна думка. – 2005. – №4. – С.36-40
4. Його педагогічне кредо-виховання громадянина // Педагогічна думка. – 2005. -№2. – С.64-71
5. Виховання починається від любові до рідної землі // Педагогічна думка. – 2006. – №3. – С.55-57.
6. Мова – душа народу // Педагогічна думка. – 2007. – №1. – С.19-22.
7. Звіт про результати комплексного моніторингового дослідження якості виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області 2015 року // Педагогічна думка. – 2015. – №. – С.38-58 (у співавторстві).
8. Гімназії Східної Галичини міжвоєнного періоду  як осередки формування українця – патріота // Державність. – 2018. – №1-2 (85-86). – С.18-21.
9. Фахове шкільництво у Східній Галичині (1919-1939рр.) // Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич.
10. Освітня політика польського  уряду на західноукраїнських землях в кінці 30-хроків ХХ століття (у співавторстві).
11. Гімназійні звіти як джерела з історії українського шкільництва Східної Галичини у міжвоєнний період: Матеріали ХІІ всеукраїнської  історико – педагогічної,науково-практичної конференції «Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень». – Хмельницький. – 2013.
12. Суперечності оцінки підручника в процесі його підготовки. Стан і перспективи шкільної навчальної літератури // Матеріали Всеукр. наук.-метод.. – Кіровоград: Кіровоградський обласний ін.-т  післядипл. осв. імені В.Сухомлинського, 2009. – С.228-235.

Інформаційно-методичні комплекси:
1. Моніторингове дослідження оцінювання якості знань учнів 5-х та 9-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів нового типу. Аналітичний збірник . – Львів: ЛОІППО, 2007. – 88 с. (у співавторстві).
2. Моніторингове дослідження оцінювання якості знань учнів 6 та 10  класів загальноосвітніх навчальних закладів нового типу Львівської області. – Львів:  ЛОІППО, 2007. – 64 с. (у співавторстві).
3. Аналіз результатів анкетування учнів 4-их та 9-их класів, учителів початкової школи,української мови та літератури та керівників загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: ЛОІППО, 2010. – 120 с. (у співавторстві).
4. Працюємо над створенням сучасного підручника(Інформаційно-методичні матеріали). – Львів: ЛОІППО, 2010. – 52 с.
5. Аналіз результатів анкетування учнів 4-их та 9-их класів, учителів початкової школи,української мови та літератури та керівників загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: ЛОІППО, 2011. – 116 с. (у співавторстві).
6. Аналіз результатів анкетування учнів 4-их та 9-их класів, учителів початкової школи,української мови та літератури та керівників загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: ЛОІППО,2012. – 124 с. (у співавторстві).
7. Апробація навчальної літератури в системі загальної середньої освіти. – Львів: ЛОІППО, 2013. – 79 с.
8. Оцінювання навчальної літератури в системі загальної середньої освіти .Інформаційно-методичні матеріали на допомогу вчителям, які здійснюють апробацію  та моніторинг підручників для загальноосвітньої середньої школи .- Львів: ЛОІППО, 2014. – 64 с.
9. Оцінюємо сучасний український підручник. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу вчителям, які здійснюють апробацію підручників для загальноосвітньої середньої школи. – Львів: ЛОІППО, 2015. – 68 с. (у співавторстві).

Партнери