Банери
Контактні дані:
кабінет 502
електронна пошта: cqe@loippo.lviv.ua
ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ
Понеділок –Ірина Синя
Вівторок – Ірина Синя
Середа – Ольга Якимик
Четвер – Любов Фурдичко
П’ятниця – Галина Занік
Про кабінет
Роботу кабінету забезпечують 5 працівників. Очолює роботу кабінету Синя Ірина Ананіївна.
Основне задання кабінету – впровадження політики внутрішнього забезпечення якості освіти, оцінювання діяльності підрозділів та працівників КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».
Кабінет спрямовує свою роботу на:
1. Координацію діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу КЗ ЛОР ЛОІППО. Забезпечення внутрішньої комунікації, зворотного зв’язку та доступності інформації для педагогічної та науково-педагогічної спільноти Інституту.
2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку науково-педагогічних та педагогічних кадрів Інституту
3. Визначення напрямів удосконалення освітніх та управлінських процесів закладу освіти. Регулярний збір та обробка інформації щодо якості навчання і викладання, наукової та інноваційної діяльності, викладацького складу, управлінських процесів, надання освітніх послуг.
4. Комунікацію зі стейкхолдерами: органами державної влади, закладами освіти, Центрами професійного розвитку педагогічних працівників, громадськими організаціями, вітчизняними та зарубіжними партнерами.
5. Удосконалення механізмів забезпечення академічної доброчесності
Працівники кабінету:
Синя Ірина Посада: Завідувачка кабінету "Центр внутрішнього забезпечення якості освіти"
Зелез Мирон Посада: Методист кабінету «Центр внутрішнього забезпечення якості освіти»
Якимик Ольга Посада: Методистка кабінету "Центр внутрішнього забезпечення якості освіти"
Занік Галина Посада: Методистка кабінету «Центр забезпечення внутрішньої якості освіти»
Фурдичко Любов Посада: Методистка кабінету «Центр внутрішнього забезпечення якості освіти», кандидат економічних наук
Партнери