Пастушенко Наталія

Посада
Заступниця директора з науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: Дрогобицький педагогічний інститут ім. І.Франка, спеціальність «Вчитель української мови та літератури»
Електронна пошта: pastushenko@loippo.lviv.ua

Напрямки роботи:
– організація наукової та інноваційної діяльності Інституту;
– координація реалізації проєктів ЛОІППО у Програмі розвитку освіти Львівщини на 2021-2025 роки;
– координація реалізації заходів ЛОІППО у «Комплексній програмі посилення державотворчої та консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023 – 2026 роки»;
– професійний розвиток учителів української мови та літератури, інтегрованих курсів: мовно-літературного, літератур (української та зарубіжної);
– розвиток комунікативної компетентності педагога;
– організація розробки механізмів упровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
– популяризація медіаграмотності у закладах освіти Львівщини.

Про викладача
Авторка публікацій, присвячених проблемам змісту та методики навчання української мови та літератури, оцінювання, моніторингу якості світи, стандартизації; проблемам виховання характеру. Співавторка модельних програм та підручників  з української літератури для 5-6 класів.

Автореферат дисертації:
Пастушенко Н.М. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Юліяна Дзеровича: автореферат дисертації канд. пед. Наук: 13.00.01 / Н. М. Пастушенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – 19 c. – укp.

Доробок викладача
Спецкурси:

Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні української мови та літератури (Модуль «Освітня політика»).
Українська мова та література в 5-6 класах нової української школи: модель активного навчання (Модуль «Освітня політика»).
Нові орієнтири мовно-літературної освіти: діяльнісний підхід до навчання інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжна літератури) в 5-6 класах нової української школи» (Модуль 1. Освітня політика. Модуль 2. Інтеграція як найважливіша складова педагогіки нової української школи).
Мовно-комунікативна компетентність педагога Нової української школи (Модуль  «Основи комунікативної компетентності педагога»).

Підручники та посібники:
1. Пастушенко Н.М., Пастушенко Р.Я. Діагностування навченості. Гуманітарні дисципліни. – Львів: ВНТЛ, 2000. -130 с.
2. Культура добросусідства. Частина 4: «Цінуймо наш край – пишаймося Україною» Львівщина»: Робочий зошит для дітей і матеріали для батьків і педагогів закладів загальної середньої освіти. – К.:ТОВ «Прометей», 2018 -116 с. (у співавторстві)
3. Пастушенко Н. Як говорити, щоб діти нас слухали. Як треба слухати, щоб діти з вами говорили. Мова прийняття  (С.501 -520) // Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Прометей». – 2019.
4. Українська література: підручник для 5 кл. закладів загальн. середн. освіти / М. І. Чумарна, Н. М. Пастушенко. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2022. — 200 с. : іл.
5. Українська література : підручник для 6 кл. закладів загальн. середн. освіти / М. І. Чумарна, Н. М. Пастушенко. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2022. — 216 с. : іл.

Публікації:
1. Пастушенко Н. Мовно-літературна освітня галузь: стандарт чи профанація (роздуми на полях обговорення проекту державного стандарту базової середньої освіти) // Освітня політика: портал громадських експертів.
2. Пастушенко Н. Головне у вихованні – характер! // Педагогічна думка. – № 2.– 2011. – С.29 – 36.
3. Пастушенко Н. Не кажи: «Не вмію», а кажи: «Навчуся!»// Педагогічна думка. – №4.- 2017. – С.10-13.
4. Пастушенко Н. Комунікативно-діяльнісна модель освітньої галузі «Мови і літератури» (теоретичне обґрунтування змісту // Зарубіжна література. – 2007. – число 35(531) вересень. – С.2 –12.
5. Пастушенко Н. Таксономії навчальних цілей як інструмент проектування якості освіти // Дивослово. – 2005. – №9.- С.2-6.
6. Пастушенко Н. Оцінити, щоб навчити // Директор школи. – 2001. – №1. 7. Виховання характеру в педагогічній концепції Юліяна Дзеровича // Рідна школа.– №6, 1998. – С.6-9.

Навчально-методичні комплекси:
1. Модельна навчальна програма з української літератури 5-6 КЛАСИ. Адаптаційний цикл. Автори: Пастушенко Наталія Миколаївна,  Чумарна Марія Іванівна
2. Модельна навчальна програма  «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти». Адаптаційний цикл. Автори: Пастушенко Наталія Миколаївна, Чумарна Марія Іванівна (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
3. Навченість учнів з гуманітарних дисциплін (українська мова та історія): моніторинг з використанням технології тематичного рівневого діагностування у школах Львівської області (1999-2002рр.) // Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики / під заг. ред.О.І Локшиної – К: “К.І.С.”, 2004. –160 с. (С.97-121. У співавторстві)

Партнери