Зелез Мирон

Посада
Методист кабінету «Центр внутрішнього забезпечення якості освіти»

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Математика»
Графік консультацій: понеділок (10:00 – 16:00)
Електронна пошта: Zelez2013@gmail.com

Напрямки роботи:
– ведення обліку особового складу, його підрозділів і встановленої документації щодо кадрів;
– оформлення прийому, переведення та звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів керівника установи;
– формування проектів наказів на прийняття працівників на погодинну форму навчання;
– формування і ведення особових справ працівників та внесення змін, пов’язаних з трудовою діяльністю;
– підготовка необхідних матеріалів для атестаційної, кваліфікаційної  і тарифікаційної комісій проектів документів, що стосуються нагород і заохочень працівників;
– ведення обліку трудових книжок, сканування їх і передача скан-копій у пенсійний фонд;
– видання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
– ведення обліку надання відпусток працівникам, здійснення контролю за складанням графіків чергових відпусток;
– вивчення особливості переміщення і причин плинності кадрів;
– ведення архіву особистих справ, після закінчення строків поточного зберігання підготовка документів  для здавання їх до державного архіву;
– здійснення контролю за станом трудової дисципліни в підрозділах установи і додержанням  працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
– складання встановленої звітності про роботу з кадрами;
– узагальнення від структурних підрозділів закладу місячних табелів робочого часу основних працівників та сумісників;
– здійснення контролю за дотриманням норм робочого часу працівниками закладу;
– оформлення електронних лікарняних на працівників установи;
– ведення обліку військовозобов’язаних працівників установи.

Партнери