Програми кафедри практичної психології

2023 рік
716 Організація та практичний підхід до якісної інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами різних рівнів підтримки
2022 рік
401 Психолого-педагогічна характеристика дітей з ООП та особливості роботи з ними в умовах інклюзивного закладу освіти
404 Психологічні компетентності вчителя-дефектолога
405 Порушення писемного мовлення в дітей з ООП
407 Розвиток Hard Skills та Soft Skills соціальних педагогів
408 Ненасильницьке спілкування-фасилітація-медіація у професійній культурі фахівців «людина-людина»
409 Емоційна компетентність учасників освітнього процесу
410 Розвиток емоційно-етичної компетентності практичного психолога
413 Травма війни: психологія травмуючих ситуацій та психологічний супровід учасників освітнього процесу
450 Психотехнології протистояння впливу, нападу та маніпулюванню
451 Розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю: практичні рекомендації у здійсненні освітнього процесу
452 Психологія травматичного стресу. Формування стресостійкості особистості в умовах військового стану
453 Профілактика емоційного та професійного вигорання педагога
454 Агресивна поведінка школярів. Основні психокорекційні прийоми (тренінг-практикум)
455 Конструктивна взаємодія з учасниками освітнього процесу
456 Методи управління власними емоційними станами
2021 рік
400 Особистісний розвиток, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної дошкільної та середньої освіти
402 Розвивальні, проективні та інтерактивні методики в корекційній роботі з дітьми з ООП
403 Сучасні підходи до організації психолого-педагогічного діагностичного обстеження мовлення дітей з особливими освітніми потребами
406 Актуальні напрями діяльності соціального педагога
411 Психологічний супровід створення безпечного середовища у закладі освіти
412 Актуальні напрями діяльності практичного психолога
457 Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти
2020 рік
458 Мотивація та стимулювання учнів у класах з інклюзивним навчанням
Партнери