Програми кафедри гуманітарної освіти

2023 рік
102 Мовно-комунікативна компетентність педагога Нової української школи
107 Нові орієнтири мистецької освіти: діяльнісний підхід до навчання мистецтва у новій українській школі

113 Нові орієнтири образотворчої освіти: діяльнісний підхід до навчання образотворчого мистецтва у 5-6 класах нової української школи
151 Інструменти і техніки формувального оцінювання на уроках мовно-літературної освітньої галузі
155 Нова редакція українського правопису: що потрібно знати освітянам
157 Арттерапевтичні практики за мотивами українського модерну в контексті світової культури
119 Медіаграмотність: знання, навички, впровадження 
2022 рік
101 Нові орієнтири освітньої галузі «іноземні мови»: діяльнісний підхід до навчання англійської мови в 5-6 класах нової української школи
104 Нові орієнтири мовно-літературної освіти: діяльнісний підхід до навчання зарубіжної літератури в 5-6 класах нової української школи
105 Нові орієнтири мовно-літературної освіти: діяльнісний підхід до навчання інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжна літератури) в 5-6 класах нової української школи
106 Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: Діяльнісний підхід до вивчення іспанської мови У 5 – 6 класах Нової української школи
108 Нові орієнтири дошкільної мистецької освіти: діяльнісний підхід до музичного виховання в умовах упровадження нової української школи
109 Нові орієнтири мистецької освіти: діяльнісний підхід до навчання музичного мистецтва в 5-6 класах нової української школи
112 Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: діяльнісний підхід до вивчення німецької мови у 5 – 6 класах Нової української школи
117 Українська мова та література в 5-6 класах нової української школи: модель активного навчання
118 Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: діяльнісний підхід до вивчення французької мови у 5 – 6 класах Нової української школи
150 Діяльнісний підхід до викладання інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 5-6 класах нової української школи
152 Діяльнісний підхід до навчання зарубіжної літератури в 5-6 класах Нової української школи
156 Медіакомпетенція як засіб створення середовища культурного й духовного зростання молоді
2021 рік
100 Професійний розвиток вчителя англійської мови в умовах упровадження нової української школи
103 Розвиток предметно-методичної та цифрової компетентностей на уроках зарубіжної літератури (основна та старша школа)
110 Професійний розвиток музичного керівника закладів дошкільної освіти в умовах упровадження Нової української школи
111 Дидактична структура та принципи організації сучасного уроку німецької мови у світлі вимог комунікативної методики та компетентнісно орієнтованого навчання
114 Сучасні підходи до вивчення польської мови в умовах нової української школи
115 Професійний розвиток учителя польської мови в умовах упровадження Нової української школи
116 Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні української мови та літератури
153 Як стати компетентним мовцем: п’ять кроків до мети
154 Культура мовлення сучасного педагога
Партнери