Програми кафедри суспільствознавчої освіти

2022 рік
600 Нові орієнтири у формуванні навичок ефективної комунікації в роботі вихователя групи продовженого дня
603 Стратегія роботи вихователів спеціальних закладів в системі інклюзивної освіти
605 Нові орієнтири громадянської освіти: діяльнісний підхід до навчання громадянської освіти у новій українській школі
607 Сучасні підходи до викладання курсу «Захист України»
608 Нові орієнтири у вивченні етики у 5-6 класах нової української школи: діяльнісний підхід
609 Громадянська та історична освіта: діяльнісний підхід до навчання історії у 5-6 класах за модельними програмами нової української школи
610 Онлайн-інструменти в роботі вчителя історії
611 Розвиток мислення на уроках історії
612 Діяльнісний підхід у гуртковій роботі: методика ігрового навчання
613 Використання інтерактивних методів змішаного навчання на гурткових заняття
615 Особливості викладання предмета «Культура добросусідства» у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти
617 Інтерактивні виховні технології в роботі педагога-організатора
620 «Нові орієнтири правової освіти: діяльнісний підхід до навчання правознавства у новій українській школі»
622 Нові орієнтири у вивченні предметів морального спрямування: діяльнісний підхід до навчання християнської етики у новій українській школі
623 Компетентнісний підхід у навчанні християнської етики
650 Техніки педагогічного коучингу у вихованні і самовихованні школярів
651 Розвиток емоційного інтелекту, стресостійкості і резильєнтності суб’єктів освітнього процесу
652 Тьюторство як форма педагогічного супроводу обдарованих дітей в закладах освіти
653 Комунікація педагогів та батьків у віртуальному просторі: цінності та проблеми цифрової безпеки
654 Розвиток громадянських компетентностей учнів
655 Демократичний урок у сучасній школі: методика проведення
656 Оцінювально-аналітична компетентність учителів історії. Формувальне оцінювання: від теорії до практики
657 Інструменти і техніки для ефективного навчання
658 Інфографічний супровід процесу навчання історії в школі
659 Гейміфікація навчальних занять з історії в школі
660 Гейміфікація навчального процесу в школі
2021 рік
601 Розвиток комунікативної компетентності учасників педагогічного процесу закладу загальної середньої освіти
602 Формування професійних компетентностей вихователя
604 Компетентнісне навчання громадянської освіти
606 Діяльнісний підхід до вивчення «Захисту України» та «Основ медичних знань»
614 Розвиток творчих здібностей учнів на гурткових заняттях
616 Коучингові підходи і технології в роботі педагога-організатора для формування навичок ХХІ ст.
618 Організація учнівського самоврядування і змістовного дозвілля на засадах педагогіки партнерства
619 Компетентнісне навчання правознавства
621 Інтегроване навчання християнської етики
Партнери